Ý nghĩa biểu tượng của bốn thánh sử

Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG CỦA BỐN THÁNH SỬ

Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. (Sách Khải huyền chương 4, câu 7)

BIỂU TƯỢNG CỦA BỐN THÁNH SỬ

THÁNH SỬ MATTHEU:

Thánh sử Mattheu- biểu tượng là mặt người, do sách Tin mừng Ngài viết bắt đầu bằng gia phả của Chúa Jesus, về tính loài người, nên “con vật có mặt người” tượng trưng cho phúc âm Mattheu.

THÁNH SỬ MARCO:

Thánh sử Marco- biểu tượng mặt con sư tử là do sách Tin mừng Ngài viết khởi đầu bằng khung cảnh của hoang mạc núi rừng, nơi Joan sinh trưởng, ăn chay, cầu nguyện, giữa những sư tử và muôn loài cầm thú.

THÁNH SỬ LUCA:

Thánh sử Luca- biểu tượng là mặt bò, do sách Tin mừng Ngài viết khởi đầu bằng việc dâng của lễ trong đền thờ và truyền tin cho ông Dacaria…Mà dâng lễ thời đó thường là dâng những con bò làm của lễ tế Thiên Chúa.

THÁNH SỬ GIOAN:

Thánh sử Gioan- biểu tượng chim phượng hoàng là do sách Tin mừng Ngài viết khởi đầu bằng những hình ảnh, suy tư cao vời, sâu sắc. Đọc bài đó, người ta có cảm giác như cùng với tác giả tung hồn lên không trung ngắm cõi màu nhiệm của Thượng Đế, tựa hồ phượng hoàng cao bay chót vót lên tận mặt trời vậy.

Tất cả những điều ấy được rút ra từ sách Khải Huyền Chương 4, câu 7 :

Khải Huyền – Chương 04 :

Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên

(1) Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng: “Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó”. (2) Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Ðấng ngự trên ngai. (3) Ðấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. (4) Chung quang ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. (5) Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. (6) Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. (7) Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay(8) Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng:

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Ðức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,

Ðấng đã có, hiện có và đang đến!

(9) Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, Ðấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, (10) thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Ðấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Ðấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, và đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói:

(11) “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lãnh nhận

vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật,

và do ý Ngài muốn,

mọi loài liền có và được dựng nên”.

Nguồn: W.ditimchanly

Liêm Đình