Đứng gần thập giá (15.9.2021 – Lễ Đức Mẹ sầu bi)

Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria…

Thơ: Một chặng đường

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (Kỷ niệm ngày Tiên khấn 14/9)  Thuở ấy tóc em hãy còn xanh      Mắt hãy hồn nhiên, dáng hãy thanh,          …

Thơ – Lễ Đức Mẹ sầu bi

Thơ: LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi Tâm hồn lặng lẽ khắc ghi ân tình Giê-Su chịu chết khổ hình Dưới chân Thập Giá Mẹ…

Thơ – Mừng lễ