Thơ: Một chặng đường

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

(Kỷ niệm ngày Tiên khấn 14/9)

 Thuở ấy tóc em hãy còn xanh
     Mắt hãy hồn nhiên, dáng hãy thanh,
             Một sớm đầu thu hanh hao nắng
                    Em nguyền đoan hứa mãi trung thành.
                          Hơn mươi mùa thu đã trôi nhanh
                               Nước bụi thời gian phủ tóc xanh,        
Đuôi mắt chân chim đành in dấu
        Mấy độ thấy đời quá mong manh.
              Lạy Đấng Tình Quân – Đấng Trọn lành
                   Đường tình theo Chúa có lung linh?
                      Hoa thơm cỏ biếc giăng đầy lối?
                 Có nắng vàng tơ? Mộng có lành
             Sớm nay cũng giữa ánh bình minh
        Lặng bên chân Chúa ngắm đời mình,
  Chua, cay, ngọt, đắng chừng như đã
                              Nếm đủ cho một đoạn hành trình…
                       Chúa mãi yêu con, mãi thắm tình
                Từng bước đời con dấu Chúa in,
       Thánh giá đồi cao xin vui bước
Dâng hiến mỗi ngày thắm hương kinh.

NM. Khánh Thi