Thơ – Lễ Đức Mẹ sầu bi

Thơ: LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Tâm hồn lặng lẽ khắc ghi ân tình
Giê-Su chịu chết khổ hình
Dưới chân Thập Giá Mẹ nhìn Con yêu
Trời giăng tím cả một chiều
Tim Mẹ đau thắt tiêu điều sầu thương
Theo Con đi suốt dặm trường
Lưỡi đòng đinh sắt Mẹ dường đâm thâu
Mão gai xuyên thấu vào đầu
Lòng Mẹ đau đớn nỗi sầu bi ai
Chúa chịu đinh đóng chân tay
Mẹ chịu ray rứt lòng này quặn đau
Gioan con Mẹ Chúa trao
Mẹ là Mẹ của đồng bào chúng sinh
Giê-Su chịu chết nhục hình
Tấm thân tan nát Mẹ nhìn xót xa
Môn đệ tháo xác Chúa ra
Trao vào tay Mẹ nhuốc nha vết trầy
Máu me lem luốt thân gầy
Mẹ ôm xác thánh trong tay đau lòng
Nhìn Con Yêu Mẹ ước mong
Trần gian được sống ở trong tay Ngài
Cùng Mẹ tín thác tương lai
Cuộc đời dâng hiến xin Ngài đỡ nâng.

Cát Bụi.