Hiệp thông theo gương Mẹ Maria (tĩnh tâm Hạt Cần Thơ 06/05/2023)

HIỆP THÔNG THEO GƯƠNG MẸ MARIA M.HL.Mai Đình Thời gian : 8g00 thứ bảy, ngày 06 tháng 05 năm 2023 Địa điểm : Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19 Thành phần…

Cho con thấy Chúa

Ông Philiphê thưa: “ Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là chúng con mãn nguyện” Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “ Thầy…