Mười cách mừng kính tháng năm của Đức Mẹ

MƯỜI CÁCH MỪNG KÍNH THÁNG NĂM CỦA ĐỨC MẸ LM Ed Broom, OMV WHĐ (06.5.2023) – Tháng 10 là tháng Rất Thánh Mân Côi; Tháng 11, tháng cầu nguyện cho các tín hữu…

Yêu mến, đến và ở lại (Thứ Hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu…