Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 17:20-26

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,20-26) 20 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời…