Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 17:20-26

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,20-26)

20 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

SUY NIỆM

Chúng ta biết, nếu cát, đá, xi măng, sắt thép tách rời nhau thì không bao giờ tạo nên một ngôi nhà vững chắc. Nhưng nếu chúng liên kết với nhau thì sẽ xây lên ngôi nhà thật vững bền. Cũng thế, mỗi người “ nếu biết trăm năm cuộc đời là hữu hạn ” thì danh vọng, tiền tài, khả năng, trí tuệ phải dung hoà mới thực sự sống trọn kiếp nhân sinh.

Hôm nay, bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: “ xin cho tất cả nên một, lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, xin cho họ cũng ở trong chúng ta, để họ nên một như chúng ta là một ” (Ga 17,21-22). Đây là mong ước thiết tha nhất của Chúa Giêsu trước khi rời xa những kẻ thuộc về Người. Người muốn các môn đệ đi theo Người hiệp nhất, chỉ có hiệp nhất thì mới có khả năng gặp gỡ, biến đổi và yêu thương nhau cách chân thành.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều chia rẽ, hận thù, bè phái, kỳ thị, bất công, hướng chiều về “ lợi ích nhóm ”… hơn bao giờ hết, các gia đình Công giáo cần yêu thương, tha thứ, công bằng, quảng đại và hiệp thông với tha nhân. Từ những hành động tốt lành đó, chúng ta sẽ là chứng nhân sống động cho sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa Ba Ngôi ngay tại trần thế này.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã diễn tả về sự hiệp nhất trong gia đình thật sâu sắc như sau: “ Sứ mệnh của gia đình là góp phần thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa là sự hiệp nhất, hòa hợp và hòa bình, hoa trái của lòng trung thành, sự tha thứ và hòa giải. Gia đình Kitô hữu là suối nguồn của ơn thánh liên lỉ giúp cùng nhau tiến bước và thắng vượt nền văn hóa tạm bợ ”.

Lạy Chúa, xin giúp mọi người trong gia đình chúng con luôn biết hiệp nhất và yêu thương nhau để chúng con cùng xây dựng gia đình và giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường