24 giờ cho Chúa – Mùa chay 2024

24 giờ cho Chúa – Mùa chay 2024

Chị em chiêm ngắm DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA qua 24 giờ Chầu Thánh Thể vào ngày thứ sáu sau Chúa nhật thứ III Mùa Chay theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng.