Thơ – Lòng Chúa xót thương

    LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG


Lòng Thương Xót Chúa bao la
Muôn ân phúc xuống chan hòa đời con
Yếu hèn lỗi phận làm con
Chúa thương tha thứ trọn tình bao dung. 

Thương con khắc khoải nhớ nhung
Mong con quay bước tín trung vẹn thề
Dù con tội lỗi chẳng chê
Chờ con từng phút bến mê giả từ.

Cậy trông Lòng Chúa Nhân Từ
Hết lòng sám hối giả từ tội khiên
Từ nay con nguyện trung kiên
Đáp đền tình Chúa truân chuyên chẳng sờn.

M. ĐY Hoàng Ảnh