Bài Làm Văn Miêu tả về CHÚA GIÊSU

Bài Làm Văn Miêu tả về CHÚA GIÊSU được 5 điểm, khiến người nghe Cảm động !
Bài viết của em sẽ được 10 điểm trước mặt chúa, bạn có dám tuyên xưng như vậy không ?