Biển và Thuyền. Vân Hiền

Chúa là biển bao la
Con là chiếc thuyền nhỏ
Dù muôn trùng sóng vỗ
Biển vẫn nhớ tới thuyền

Khi biển lặng đứng yên
Con thuyền đang nhẹ lướt
Lượn quanh theo sóng nước
Như những bước vô tình

Đâu phải biển an bình
Một mình thuyền khua động
Gặp những lúc bão giông
Tưởng chìm vào đáy biển

Đời có lúc đảo điên
Thuyền vẫn còn vững tiến
Từng đợt sóng bình yên
Đưa thuyền về tới bến.

20/09/2022
Vân Hiền