Tưởng niệm Đức Cha Lambert de la Motte

            15/06 cái ngày thân thương, quen thuộc và có lẽ không có người nữ tu nào mang danh hiệu Mến Thánh Giá mà không nhớ tới. Như thế, mỗi năm vào ngày này tất cả Chị em Dòng Mến Thánh Giá luôn tưởng nhớ và tri ân người Cha khả kính là Đức Cha Lambert de la motte – Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá.

              Hôm nay, trong bầu khí ấm cúng trước di ảnh của Người Cha kính yêu, Chị em trong Hội Dòng thắp nén nhang, tưởng nhớ về Cha, một người Cha hiền lành, khiêm nhu, khôn ngoan và chính trực. Cám ơn Cha, đã khai sinh ra Dòng Mến Thánh Giá, cám ơn Cha đã dạy chúng con sống Linh Đạo Mến Thánh Giá. Xin Cha luôn đồng hành với chúng con để chúng con luôn sống đúng với Linh đạo của Dòng, bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thánh Giá và luôn chọn Ngài làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình.

 

Ban truyền thông