Đến để phục vụ

BÀN GIAO NHIỆM SỞ – Tháng 6/2022

Hội dòng chúng ta được kiên vững và thăng tiến trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, nhờ sự thánh thiện, tinh thần xả kỷ hy sinh và nhiệt tâm tông đồ của các thành viên, đặc biệt các chị Phụ trách Cộng đoàn là những cộng sự đắc lực của Hội dòng.

Xin Chúa nguồn mạch mọi điều thiện hảo, ban cho Quý chị Phụ trách Cộng đoàn dư đầy hồng phúc, sức khoẻ, niềm vui, sự khôn ngoan thánh thiện và lòng quảng đại hy sinh, giúp Quý chị chu toàn nhiệm vụ Chúa uỷ thác, luôn tận tâm phục vụ theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh: “Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ“.

Cộng đoàn Cát Minh – Kinh Đức Bà (7/6/2022)

Cộng đoàn Thánh Ân – Tam Sóc (17/6/2022)

Ban truyền thông Hội dòng.