Cáo Phó – Hội Viên MTG Tại Thế

CÁO PHÓ

Gia đình HH. MTGTT – Cần Thơ thương tiếc báo tin:

Cụ Bà Anna Đinh Thị Ngạn
Hội viên Cam Kết Vĩnh Viễn của HH.MTGTT – Cần Thơ

Đã được Chúa gọi về
lúc 3g30 ngày 13 tháng 4 năm 2021
Hưởng thọ: 86 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành
lúc 5g ngày 16-4-2021
tại Nhà thờ Sóc Trăng

Xin cầu cho linh hồn Bà Anna sớm về hưởng tôn nhan Chúa.