Cáo Phó Ông Cố Vincente PHAN NHƯ HUYẾN

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11, 25)

CÁO PHÓ
TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ kính báo:

Ông cố Vincente PHAN NHƯ HUYẾN
Sinh năm 1929 – Hưởng thọ 92 tuổi

Là Thân phụ của
Nữ tu M. Micae PHAN THỊ KIM THANH
Nguyên Tổng Phụ trách, Phụ trách cộng đoàn Nhà mẹ
Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ – GP. Cần Thơ

Ông được Chúa gọi về lúc 6g00 sáng thứ ba
ngày 23/03/2021.

Tẩm liệm 14g00, thứ ba ngày 23 tháng 03 năm 2021

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 9g00 sáng,
Thứ năm 25/03/2021 tại Giáo xứ Lạng Sơn – Kinh 3A

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Vinh Sơn
mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo
Văn Phòng Hội Dòng