Nghi thức Tam Nhật Thánh

NGHI THỨC TAM NHẬT THÁNH

THÁNH LỄ TIỆC LY

CHUẨN BỊ:

 • Thánh gía-đèn hầu.
 • Quẹt-chuông-mõ gõ.
 • Bánh lễ đủ rước 2 ngày.
 • Vật dụng rửa chân, tay: Thau, ca (bình nước), khăn lau, xà bông.
 • Khăn choàng Kiệu MTC.
 • Bình hương, tàu hương.
 • Ghế 12 Tông đồ

A. LỜI DẪN NHẬP LỄ (đọc trước lễ).

I. Ý NGHĨA VỀ BA NGÀY TRỌNG ĐẠI DỊP LỄ VƯỢT QUA.

DẪN: Ba ngày trọng đại dịp lễ Vượt Qua bắt đầu với Thánh Lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh, tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, được tiếp nối trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu Thương Khó và ngày Thứ Bảy Thánh, rồi được kết thúc bằng kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh, trung tâm của ba ngày trọng đại này là Đêm Canh Thức Vược Qua. Chúng ta đang ở trong ba ngày quan trọng nhất, được coi như chóp đỉnh của năm Phụng vụ.

II. Ý NGHĨA CỦA THÁNH LỄ TIỆC LY.

Dẫn: Thánh lễ chiều này được gọi là Thánh lễ Tiệc Ly, Chúa Giêsu ăn bữa ăn tối với các môn đệ, trước khi Người tự nguyện chịu khổ nạn để cứu độ chúng ta.

Dựa theo việc Chúa Giêsu làm trong bữa Tiệc Ly, thánh lễ chiều nay có ba ý nghĩa chính sau đây:

 1. Tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.
 2. Tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập Bí tích Truyền Chức Thánh.
 3. Tưởng niệm việc Chúa Giêsu ban Giờ luật yêu thương, được cụ thể hóa bằng việc Chúa Giêsu rửa chân cho các Tông đồ.

III. NGHI THỨC TRONG THÁNH LỄ TIỆC LY:

Dẫn:

 1. Sau bài giảng, có nghi thức rửa chân.
 2. Cuối Thánh lễ có nghi thức Kiệu Mình Thánh Chúa đến Bàn thờ phụ.
 3. Lưu ý: Khi xướng Kinh Vinh Danh, có rung chuông. Tiếng chuông nói lên sự vui mừng. Sau đó không rung chuông cho đến Vọng Phục Sinh.

(Sau nghi thức rửa chân, có đọc lời nguyện giáo dân, không đọc kinh Tin Kính)

Xin kính mời Cộng đoàn đứng chúng ta bắt đầu Thánh lễ.

B. DIỄN TIẾN THÁNH LỄ:

GL1 + GL2 : Kinh Vinh Danh rung chuông

I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: (Xh 12, 1-8. 11- 14).

Dẫn: Trong bài sách Xuất Hành chúng ta sắp nghe, đề cập đến những chỉ thị về Bữa tiệc Vượt Qua của người Do Thái trong biến cố giải phóng Dân Chúa ra khỏi đất Ai Cập.

Bữa tiệc này tiên báo bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, Con Chiên bị sát tế để giải phóng chúng ta.

2. Bài đọc II: (1 Cr 11, 23- 26).

Dẫn : Trong thơ thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phao-lô nhắc lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Chúa dâng mình làm lễ vật thay Con Chiên Vượt Qua. Xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến Thánh Thể và năng rước lễ sốt sắng.

3. Bài Phúc âm: (Ga 13, 1-15).

Dẫn : Thánh Gioan cho chúng ta thấy tấm gương và bài học về sự khiêm nhường, phục vụ của Chúa Giêsu. Ngài đã hạ mình, rửa chân cho các môn đệ. Xin Chúa cho chúng ta biết đối xử với anh em theo gương Chúa để xứng đáng là môn đệ của Người.  

II. NGHI THỨC RỬA CHÂN

DẪN (Đọc sau bài giảng): Đến nghi thức rửa chân

Trước khi làm hy tế trên thập giá và tự hiến mình làm của ăn cho môn đệ, trong giây phút trang nghiêm và cảm động nhất của Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã quỳ gối xuống, rửa chân cho các môn đệ. Theo phong tục Do Thái, việc rửa chân là việc thấp hèn của người đầy tớ. Thế mà Chúa Giêsu đã quỳ xuống, rửa chân cho các môn đệ mình. Thầy lại rửa chân cho các đệ tử… cho nên ông Phê-rô phản ứng quyết liệt: “Không đời nào Thầy lại rửa chân cho con”. Nhưng qua cử chỉ khiêm nhường đó, Chúa đã trăn trối cho chúng ta bài học tâm phúc : “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 14- 15).

Phần chúng ta, bài học về sự tự hạ và vâng phục của Chúa Giêsu, cần thấm nhập vào chúng ta với ý nghĩa cao đạp của nó. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa, quan tâm đến những nhu cầu của anh em, và phục vụ tận tình trong tinh thần khiêm hạ của Chúa Giêsu.

(Đọc khi rửa chân cho nhau, nếu có) : Để bắt chước bài học tự hạ và phục vụ của Chúa Giêsu, giờ đây, những người đã được rửa chân cũng rửa chân cho anh em mình. Qua đó nói lên tinh thần phục vụ trong yêu thương và khiêm tốn của người môn đệ.

Chủ Tế (Lời nguyện làm phép bánh sau khi Rửa chân, nếu có) : Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi vật đều do Chúa tạo thành và nhờ Người mà tồn tại. Xin chúc lành cho những chiếc bánh này, để chúng con bẻ ra mà chia cho nhau. Xin cho chúng con khi cùng nhau chia sẻ những tấm bánh này, biết hướng đến của ăn muôn đời tồn tại mà Chúa đã ban trong bữa Tiệc ly trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Chúng con cầu xin…… (sau đó Lm phát bánh cho các Tông đồ)

III. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN (Đọc sau khi rửa chân).

Dẫn:  Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung.

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Ki-tô đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, lấy Mình Máu Người làm của ăn nuôi dưỡng  linh hồn chúng ta. Người đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ, nêu gương khiêm nhường và phục vụ cho chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành của chúng ta:

 1. Xin Chúa cho chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, để có sức mạnh đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.
 2. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta giới răn tuyệt hảo là giới răn yêu thương nhau. Chúng ta hãy chung lời cầu xin để đức bác ái của chúng ta không bỏ quên một ai đang chịu đau khổ, cô đơn và bất công.
 3. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể như một lễ hiến tế cứu độ. Nhờ Người, với Người và trong Người, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì là thiện hảo trong cuộc sống, trong sinh hoạt và trong tâm hồn mọi người.
 4. Khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu muốn nhắc nhớ chúng ta rằng: Người lớn nhất trong chúng ta chính là người phục vụ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra khuôn mặt của Chúa Ki-tô tôi tớ trong tất cả mọi người nam cũng như nữ đang nhiệt thành trong những công việc phục vụ xã hội và Giáo hội.

Chủ tế: Lạy Chúa, thế gian đang chờ đợi những con cái của Chúa đem lại cho họ điều mà họ rất cần, đó là tình thương. Xin Chúa giúp các con cái Chúa can đảm thực hiện vai trò của mình, đó là phương thức truyền giáo tốt nhất trong hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay. Chúng con cầu xin…………Amen.

IV. KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ PHỤ: (Đọc sau lời nguyện hiệp lễ).

GL1: mang Choàng (Chầu Thánh Thể Choàng cho chủ tế)

GL2: chuẩn bị bình hương mang ra bàn thờ

Dẫn: Giờ đây, Mình Thánh Chúa được chuyển qua một Bàn Thờ phụ. Tất cả Mình Thánh Chúa còn lại hôm nay, sẽ được chuyển qua và giữ lại tại Bàn Thờ phụ, để ngày mai chúng ta sẽ rước lấy, vì ngày mai, Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ không có Thánh Lễ.

Đêm nay tưởng niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy chạy đến với Người trong Nhà tạm.

“HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN”

Thứ tự đoàn rước như sau:

– Thánh giá đèn hầu,

– 12 Tông đồ,

– Giúp lễ,

– Chủ Tế kiệu Mình Thánh Chúa.

Lưu ý cộng đoàn: MTC đi tới đâu thì chúng ta hướng về tới đó. Sau khi kiệu MTC tới bàn thờ phụ, tiếp theo sẽ là những giờ Chầu Canh Thức, ai không Chầu sẽ ra về trong thinh lặng, không có hát bài kết lễ.

 THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

CHUẨN BỊ:

– Đầu lễ: Bàn thờ hoàn toàn để trống: không nến, không hoa, không lư hương, không khăn phủ bàn thờ, trên bàn thờ chỉ có micro và sách lễ Rôma (khi Lm suy tôn Thánh giá, giúp lễ cầm 2 cây nến theo và sau đó đặt 2 cây nên trên bàn thờ nơi đã được chuẩn bị sẵn, 2 cây nến này sẽ dùng để đi kiệu MTC từ bàn thờ phụ).

– Thánh Giá đã được buộc vải tím để cuối nhà thờ và 2 cây nến.

– Một cái bàn đã được chuẩn bị để Thánh giá sau khi cho hôn kính.

– Khăn choàng, đèn để đi Kiệu và cất Mình Thánh Chúa ở bàn thờ phụ.

– Trong khi hôn kính Thánh giá: trải khăn bàn thờ, khăn Thánh (9 ô).

– Không hát nhập lễ và kết lễ. Sau dẫn lễ, Chủ tế ra bàn thờ phủ phục (chuẩn bị ghế cho chủ tế quỳ), thinh lặng đôi chút.

I. Ý NGHĨA NGÀY LỄ  (Đọc trước khi cử hành nghi lễ).

Dẫn : Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đã bị xử án tại dinh Philatô vào lúc tảng sáng. Người bị kết án tử hình – vác thập giá đến pháp trường – bị đóng đinh vào thập giá – bị treo lên và rồi Người tắt thở trên thập giá vào khoảng 3 giờ chiều.

Phần chúng ta, để sống xứng đáng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta hãy chăm chú suy niệm về tình thương của Chúa Giêsu qua những khổ hình và cuộc tử nạn của Người được trình bày qua bài Thương Khó. Chúng ta hãy suy niệm về Mầu nhiệm Thạp giá Chúa Ki-tô. Hôm nay, thật là ngày thích hợp để mỗi Ki-tô hữu chúng ta trở về với lòng mình. Chúng ta hãy kết hợp lòng mình với những đau khổ mà Chúa Ki-tô đã chịu vì yêu thương ta và muốn cứu độ ta.

Hôm nay, cũng là dịp thuận tiện để chúng ta giục lòng thống hối, hoán cải tâm hồn qua việc chay tịnh, hãm mình, hy sinh và đền tội.

Nghi lễ hôm nay gồm ba phần chính:

Phần I: Phụng vụ Lời Chúa

Phần II: Thờ lạy và suy tôn Thánh Giá

Phần III: Rước lễ

Tham dự những nghi lễ chiều nay, xin Chúa cho chúng ta biết chết đi cho tội lỗi mình, để được sống lại với Chúa Ki-tô Phục Sinh. Giờ đây, xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu phần nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa.

II. PHẦN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA(đọc sau khi chủ tế đọc lời nguyện)

DẪN: Xin mời cộng đoàn ngồi. Chúng ta bắt đầu nghi lễ hôm nay với phần Phụng vụ Lời Chúa.

Phần Phụng vụ Lời Chúa hôm nay sẽ có ba bài Kinh Thánh và phần lời nguyện: Bài đọc I trích sách tiên tri Isaia, bài đọc II trích Thư gửi Tín hữu Do Thái, bài đọc III là bài Thương Khó Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Gioan và kết thúc là Lời nguyện chung.

Bài đọc I: (Is 52, 13- 53, 12).

Dẫn: Trong bài đọc I, Tiên tri Isaia cho chúng ta thấy dung mạo Người Tôi Tớ Đau Khổ của Gia-vê. Chính Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn và chết trên thập giá đã thể hiện một cách rõ ràng: Người hiến mạng sống mình làm hy lễ xóa tội chúng ta.

Bài đọc II: (Dt 4, 14- 16; 5, 7- 9).

Dẫn: Thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy: Chúa Ki-tô là vị Thượng Tế. Người đã dâng chính mạng sống Người làm lễ vật và trở nên nguồn suối ơn cứu độ đời đời cho những ai tùng phục Người.

Bài Thương Khó: (Ga 18, 1- 19, 42).

DẪN: Qua bài Thương Khó này, Thánh Gioan tả lại việc Chúa Giê-su bị bắt, bị lăng nhục, vác thập giá, chịu đóng đinh và chết trên đồi Golgltha. Sau đó, Người được mai táng. Chúng ta hãy theo sát từng bước với Người như thể chúng ta là người trong cuộc.

Lời nguyện chung: (Đọc sau bài Thương Khó, hoặc sau bài giảng nếu có)

DN: Phần Phụng vụ Lời Chúa sắp được kết thúc bằng lời nguyện chung. Những lời nguyện chung hôm nay mang tính cách quan trọng và đặc biệt. Vì đây là những lời cầu nguyện chính thức của Giáo hội cho mọi hạng người trên thế giới. Như thế, chúng vừa biểu lộ tính phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Giê-su đem lại, vừa nói lên tính duy nhất của Giáo hội.

Lời nguyện chung mà chúng ta sắp đọc hôm nay, sẽ có 10 ý nguyện. Ngoài hai ý nguyện đầu và cuối ra, tám ý nguyện kia được xếp theo hai tiêu chuẩn: trước hết là dựa theo phẩm trật Hội thánh và sau đó dựa theo tiêu chuẩn những người gần giũ đức tin Công giáo hơn.

Giờ đây cùng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chân thành của chúng ta.

Kính mời cộng đoàn đứng.!

1. Dẫn: Cầu cho Hội Thánh: (Anh chị em thân mến), ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa. Xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lập nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng.

Thinh lặng cầu nguyện rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Ki-tô, là Đấng yêu thương gầy dựng Hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn, để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa.

Chúng con cầu xin…..

2. Dẫn: Cầu cho Đức Thánh Cha: Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha………, chính Chúa đã chọn người giữa hàng Giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha……….và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son.

Chúng con cầu xin……

3. Dẫn: Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân: Ta hãy cầu cho Đức Giám Mục Stêphanô của giáo phận chúng ta, cho hàng Giám mục, Linh mục, Phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể Hội Thánh. Này chúng con tha thiết nguyện cầu: Xin Chúa thương cho mỗi thành phần Hội Thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa.

Chúng ta cầu xin…..

4. Dẫn: Cầu cho dự tòng: Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ Bí tích Thánh Tẩy, để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành cho thể của Chúa Ki-tô.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho Hội Thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng, được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ Bí tích Thánh Tẩy, và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin……

5. Dẫn: Cầu cho mọi tín hữu được hiệp nhất: Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Ki-tô, và đang cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong Hội thánh duy nhất của Người.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ, và những kẻ sum vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Ki-tô, và cho mọi người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ một đức ái vững bền.

Chúng con cầu xin…..

6. Dẫn: Cầu cho người Do Thái: Ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiênđã được nghe Lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh thánh Chúa và trung thành với giao ước của Người.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Ápraham và con cháu của Người. Xin Chúa thương nghe lời Hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

7. Dẫn: Cầu cho người ngoài Ki-tô giáo: Ta hãy cầu cho những người ngoài Ki-tô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Ki-tô, nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con, ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương.

Chúng con cầu xin…….

8. Dẫn: Cầu cho người vô thần: Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa, nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng: Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa, xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa, và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người.

Chúng con cầu xin……

9. Dẫn: Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia: Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người, và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước, xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng, và mọi người được hưởng tự do tôn giáo.

Chúng con cầu xin…..

10. Dẫn: Cầu cho những người đau khổ: (Anh chị em thân mến), ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi chủ tế đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì.

Chúng con cầu xin…..

III. PHẦN THỜ LẠY VÀ SUY TÔN THÁNH GIÁ

GL1 + GL2: mang 2 cây nến xuống nơi để Thánh giá (cuối nhà thờ)

GL3: Cầm micro

Dẫn (Đọc sau lời nguyện chung): Chúng ta bước sang phần thứ hai của nghi lễ ngày hôm nay đó là phần Thờ Lạy và Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu.

Chúng ta nên nhớ, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô, nhưng cũng là ngày chúng ta sống trong bầu khí chiến thắng của Thập Giá. Thập Giá là Cờ Vua cả chiến thắng. Kẻ thất bại là sự chết, là tội lỗi và ma quỷ.

Trong nghi thức này, chủ tế đưa cao Thánh Giá ba lần và hát ĐÂY LÀ GỖ THÁNH GIÁ, NƠI TREO ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN, và cộng đoàn thưa CHÚNG TA HÃY ĐẾN THỜ LẠY.

(Sau đó, mọi người thứ tự tiến lên hôn kính Thánh Giá Chúa giữa những lời ca ngợi tình yêu nồng nàn của Chúa Giêsu.)

IV. PHẦN RƯỚC LỄ: (Đọc sau khi hôn kính Thánh giá Chúa)

GL1 + GL2: mang khăn choàng cho chủ tế.

Mang 2 cây nến qua bàn thờ phụ rước Mình Thánh Chúa với Chủ tế.

Dẫn: Chúng ta bước qua phần thứ ba cũng là phần cuối cùng trong nghi lễ hôm nay.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Hội thánh không cử hành trọn vẹn các Bí tích. Ngày Thứ Sáu hôm nay không có Thánh Lễ vì muốn nói lên sự liên kết chặt chẽ và duy nhất giữa Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu Tuần Thánh. Vì thế, hôm nay giáo dân rước lễ với Mình Thánh Chúa đã được truyền phép trong Thánh lễ Tiệc Ly của ngày Thứ Năm hôm qua. Giờ đây chúng ta chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa là của ăn quý giá cho linh hồn chúng ta.

Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế….

Sau khi rước lễ chủ tế đọc 2 lời nguyện….

Chủ tế không đọc thì dẫn: Cộng đoàn thinh lặng ra về, không hát kết lễ

* Sau đó xếp khăn bàn thờ.

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

ĐÊM THÁNH VỌNG PHỤC SINH

Chuẩn bị:

  • Bếp lửa, cây rọi châm lửa
  • Bàn để nến PS ở cuối nhà thờ.
  • Thùng nước để làm phép (giếng rửa tội) đặt cạnh chân nến PS.
  • Bình hương, tàu hương (nếu chủ tế xong hương nến PS trước khi kiệu nến PS thì đem bình hương ra trước bàn thờ và lấy lửa từ lò lửa. Tùy chủ tế)

Gl1: cầm sách nghi lễ

Gl2: cầm đèn pin

Gl3: cầm tàu hương

Gl4: cầm bình hương

Tất cả tiến ra nơi làm phép lửa và nến

I. Ý NGHĨA NGÀY LỄ:

Dẫn (Đọc trước lễ)

Ba ngày qua, chúng ta đã theo Chúa Giêsu từ nhà Tiệc Ly, qua Vườn Cây Dầu, đến Dinh Caipha và Dinh Philatô, sau cùng là đồi Calvariô và Mồ Thánh. Chúng ta tưởng nhớ và thông phần với Cháu Ki-tô chịu đau khổ và chết trên Thánh giá. Nhưng Chúa Giêsu bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để chúng ta được giải án tuyên công (Rm 4,25). Việc Chúa Giêsu sống lại là chóp đỉnh Tam Nhật Thánh, đồng thời cũng là căn bản của đạo chúng ta.

Vì thế, tối hôm nay, nhìn Chúa Ki-tô Phục Sinh vinh hiển qua ánh Nến Rạng Ngời, chúng ta sẽ ôn lại công trình của Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, đã tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa và tái tạo nó một cách kỳ diệu. Chúa Ki-tô sống lại và ra khỏi mồ, phá tan xiềng xích tội lỗi và sự chết, mở ra cho Hội thánh mạch nước hằng sống là Bí tích Rửa tội. Đó là phúc đáp của Thiên Chúa cho nhận loại sa ngã.

Nghi lễ hôm nay gồm 4 phần:

Phần 1: Nghi thức thắp Nến Sáng Phục Sinh, đi kèm với một bài ca nổi tiếng để ca tụng Chúa Ki-tô là Ánh Sáng Trần Gian.

Phần 2: Phụng vụ Lời Chúa, với các bài đọc, Hội thánh suy niệm các việc kỳ diệu Chúa đã làm cho dân Người ngay từ thuở ban đầu.

Phần 3: Phụng vụ Phép Rửa, với chủ đề Chúa Ki-tô là sự sống và Người đã ban sự sống ấy cho chúng ta. Chúng ta sẽ hân hoan bày tỏ niềm tin vào Chúa qua việc lặp lại các lời hứa trong Bí tích Rửa tội.

Phần 4: Phụng vụ Thánh Thể, chúng ta tham dự vào Bàn Tiệc Chúa đã dọn sẵn cho dân Người, được thông phần vào hiến tế Chúa Ki-tô và mầu nhiệm Phục Sinh của Người.

Tham dự nghi lễ hôm nay, chúng ta hãy sống lại tâm tình bình an, hoan lạc và tin tưởng vào Chúa Ki-tô. Đồng thời xin Người giúp chúng ta trở nên những người con mới theo mẫu gương của Người.

Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.

II. NGHI THỨC THẮP NẾN SÁNG:

Dẫn (Đọc khi chủ tế đến lò lửa)

Khởi đầu đêm Vọng Phục Sinh là nghi thức thắp nến sáng. Cây Nến Phục Sinh, với mục đích làm nổi bật chủ đề “Chúa Ki-tô là Ánh Sáng thật đã bừng lên xua tan bóng tối của tội lỗi và sự chết”. Giáo hội sẽ lần lượt cho chúng ta tham dự những nghi lễ sau đây: làm phép Lửa, làm Phép Nến Phục Sinh, kiệu Nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.

1. Làm phép lửa (tắt hết đèn trong nhà thờ.)

Dẫn: Bóng tối đang bao phủ chúng ta, đó là hình ảnh của tội ác, của sự chết, của ma quỷ. Lửa phát ra ánh sáng và sức nóng, là hình ảnh của Chúa Ki-tô. Ánh Sáng phá tan bóng tối sự chết và tội lỗi. Sức nóng nói lên tình yêu Thiên Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng ta, dẫn lối cho kẻ đang bước trong đêm tối dày đặc.

Chủ tếAnh chị em thân mến,

Trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ cõi chết sống lại, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu, cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện.

Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe Lời Chúa, và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết, và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha.

(Chủ tế đọc Lời nguyện làm phép lửa:)

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một đến giãi ánh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hoá X ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ Vượt Qua, xin cho niềm khao khát Nước Trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con, và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc, tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.

2. Làm phép nến:

Dẫn (Đọc ngay sau lời nguyện). Chủ tế làm phép Nến

Cây Nến sáng tượng trưng chính Con Người Chúa Ki-tô đã sống lại, lôi kéo chúng ta đi theo Ánh Sáng của Người.

Trên cây nến có cắm năm hạt hương, nhắc ta nhớ tới thuốc thơm tẩm xác Chúa Ki-tô và báo trước sự Phục Sinh của Người. Năm hạt hương cắm vào Cây Nến cũng nhắc chúng ta nhớ tới năm thương tích vinh hiển trên thân xác Chúa Ki-tô.

Hai chữ Alpha và Omêga ám chỉ Chúa Ki-tô là Nguồn Gốc phát xuất và cũng là Cùng Đích mọi loài hướng về. Con số thời gian 2021 nói lên Thiên Chúa đã có, đang có và tồn tại đến muôn đời.

3. Thắp Nến Phục Sinh.

Dẫn: Chủ tế sẽ thắp Nến Phục Sinh từ lửa mới đã được thánh hoá.

Chủ tế: Xin Đức Kitô, Đấng Phục Sinh vinh hiển chiếu giãi ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.

4. Kiệu Nến Phục Sinh.

Dẫn (Đọc sau khi nến PS được thắp lên và trước khi đi kiệu)

Kiệu Nến Phục sinh ám chỉ Ánh Sáng của Chúa Ki-tô đi đến đâu sẽ chiếu sáng đến đó và phá tan âm mưu độc dữ của ma quỷ. Người chính là Ánh Sáng Chân Thật chiếu soi mọi người. Hãy đến gần Người, bạn sẽ được sáng.

Vì Nến tượng trưng Chúa Ki-tô, nên chủ tế xông hương Cây Nến, là cử chỉ tôn thờ Chúa Ki-tô là Thiên Chúa đang hướng dẫn chúng ta đến với Người.

Giờ đây, Chủ tế sẽ cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ. Trên đường đi, chủ tế sẽ đưa Nến lên cao ba lần và hát: ÁNH SÁNG CHÚA KI-TÔ, và cộng đoàn đáp: TẠ ƠN CHÚA

Xin lưu ý: Sau khi thưa tạ ơn Chúa lần 2, cộng đoàn thắp nến của mình từ nến của các lễ sinh đã được mồi từ Nến PS. Xin mở các đèn trong và ngoài nhà thờ.

Dẫn: (lúc đáp “tạ ơn Chúa” lần hai). Xin mời Cộng đoàn thắp nến từ nến Phục Sinh.

 (Lưu ý: Sau khi đã tung hô Nến lần 3 (trên Cung Thánh, quay mặt xuống cộng đoàn), Linh mục đặt Nến Phục Sinh trên giá đã dọn sẵn ở giữa cung thánh và xông huơng Nến Phục Sinh rồi đến xông hương Sách Thánh tại giá sách rồi về ghế chủ tọa. Ca xướng viên tiến ra bắt đầu công bố Tin Mừng Phục Sinh. Mọi người cầm nến cháy đứng lắng nghe.)

5. Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet, hát)

Dẫn (Đọc sau khi Chủ tế đặt nến Phục Sinh lên chân nến xong)

Bài công bố Tin Mừng Phục Sinh sắp vang lên là khúc ca hoan hỷ và khải hoàn, kêu mời tất cả Thiên Sứ, nhân trần và tất cả Giáo hội hãy vui lên vì đây là một Đêm Hồng Phúc. Đêm nay xiềng xích tội lỗi đã bị bẻ tung và con người đã được giải thoát khỏi án tội tổ tông xưa.

Cây Nến Phục Sinh uy hùng đặt giữa lễ đài tượng trưng Chúa Ki-tô Phục Sinh, chiếu tỏ ánh sáng chan hòa khắp vũ trụ, tiêu diệt bóng tối.

Chúng ta hãy ý thức mình đang sống trong ánh sáng đó, nờ ơn Bí tích Rửa tội, nhờ sự chết và sống lại của Đấng đã nói: “Ta là Ánh Sáng đến thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”, chúng ta cũng được Phục Sinh từng ngày với Chúa Ki-tô.

(Công bố Tin Mừng Phục Sinh: bài Exsultet)

Dẫn: Mời cộng đoàn ngồi và tắt nến.

III. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA:

Dẫn: (đọc sau bài Công bố Tin Mừng Phục Sinh: Exsultet)

Chúng ta bước sang phần thứ hai là Phụng vụ Lời Chúa. Chúng ta sẽ nghe năm bài đọc Kinh Thánh:

– Ba bài Cựu ước

– Một bài Thánh Thư của Thánh Phao-lô

– Và bài Tin Mừng theo Thánh ………………..

Mở đầu phần phụng vụ Lời Chúa là lời khuyên của chủ tế (nếu giáo dân đang ngồi thì mời đứng)

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúng ta đã long trọng khai mạc Nghi lễ canh thức Vượt Qua, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa và suy ngẫm xem trong thời đại Chúa đã cứu chuộc dân Người như thế nào, và sau cùng, Chúa đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm Vượt Qua.

Dẫn: Mời cộng đoàn ngồi

Bài đọc I: St 1,1-2,2.

Dẫn: Bài trích sách Sáng thế mà chúng ta sắp nghe, tả lại việc Chúa tác tạo vũ trụ, thế giới và con người. Nhưng thế giới này chỉ là dự bị, tiên báo một thế giới khác. Adam chỉ là một phác họa cho một Adam mới, một con người hoàn hảo đó là Chúa Giêsu.

(Hát đáp ca)

Dẫn: Mời cộng đoàn đứng

Chủ tế đọc lời nguyện

Dẫn (sau khi chủ tế đọc lời nguyện xong): Mời cộng đoàn ngồi.

Bài đọc 2: (Xh 14,15-15,1a)

Dẫn: Bài đọc thứ hai tả việc con cái Israel đi vào giữa lòng Biển Đỏ khô cạn và được bình an. Điều đó ám chỉ phép Rửa tội, như thánh Phao-lô đã viết: “Toàn thể những người dưới quyền Mô-sê chịu Phép Rửa dưới mây và trong biển…”

(Hát đáp ca)

Dẫn: Mời cộng đoàn đứng

Chủ tế đọc lời nguyện

Dẫn (đọc lời nguyện xong): Mời cộng đoàn ngồi.

Bài đọc 3: (Is 55, 1-11)

Dẫn: Tiên tri Isaia loan báo: Sẽ có một thời kỳ Israel vui hưởng ơn lành dồi dào. Đó là thời của Đấng Thiên Sai. Khi đó, Chúa sẽ lập một giao ước mới. Chúng ta cám ơn Chúa, vì chúng ta đang sống trong thời đại Tân Ước đó.

(Hát đáp ca)

Dẫn: Mời cộng đoàn đứng

Chủ tế đọc lời nguyện (đọc xong dẫn liền)

Dẫn: Giờ đây Chủ tế sẽ long trọng xướng Kinh Vinh Danh.

Chủ tế xướng Kinh Vinh Danh

GL1: rung chuông

GL 2: Thắp nến

GL 3 + 4: Trải khăn bàn thờ, mang hoa ra bàn thờ

BÀI THÁNH THƯ

Dẫn (đọc sau khi chủ tế đọc lời nguyện)

Mời cộng đoàn ngồi

Trong bài Thánh Thư hôm nay, thánh Phao-lô nhắc nhở điều này: chúng ta đã chịu Phép Rửa. Tức là chúng ta đã cùng chịu đóng đinh và chết cho tội lỗi với Đức Ki-tô. Đồng thời, với Người, chúng ta được Phục Sinh và sống trong ân sủng.

Dẫn (đọc ngay sau bài Thánh Thư) Mời cộng đoàn đứng.

Chúng ta hân hoan hát bài ca Alleluia. Chủ tế sẽ long trọng hát trước và mọi người hân hoan lặp lại.

Ý nghĩa chữ Alleluia: chữ Alleluia lấy từ tiếng Do Thái, gốc bởi chữ Hallel, nghĩa là ca tụng… vậy Alleluia có nghĩa là “hãy ca tụng Gia-vê Thiên Chúa”. Giáo hội quen dùng từ này để nói lên niềm vui, đặc biệt là trong mùa Phục sinh.

Dẫn (hát xong Alleluia) xin mời cộng đoàn ngồi.

(Hát đáp ca)

Dẫn: Mời cộng đoàn đứng (Mt 28,1-10)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mathêu cho thấy những nhân chứng đầu tiên của biến cố Chúa Phúc Sinh là các bà đạo đức. Các bà đã được loan báo tin Chúa sống lại khi đến viếng mồ để xức thuốc thơm cho xác Chúa. Trong Đêm canh thức Phục Sinh, chúng ta cũng được nghe lại Tin Mừng đó: Chúa chúng ta luôn sống động, Người là Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết.

IV. PHỤNG VỤ PHÉP NƯỚC (sau bài giảng)

GL1: cầm mic

GL2: cầm sách nghi thức  Ra nơi để nước….

Dẫn: Đây là phần thứ ba trong nghi lễ phụng vụ hôm nay. Phần này gồm có: Nghi thức làm phép Nước và nghi thức Tuyên Xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Mời cộng đoàn đứng.

(đọc liền) 1. Nghi thức làm Phép Nước:

Dẫn: Nước thường có sức hủy diệt, rửa sạch và nuôi dưỡng. Cây không có nước sẽ khô héo, người và vật không có nước sẽ chết khát. Nước làm ta liên tưởng đến sự sống. Thật vậy, chính Chúa Ki-tô là nguồn sự sống, và nhờ sức thiêng của  Người, những kẻ lãnh nhận phép Rửa tội được thông ban sự sống của Thiên Chúa và họ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Ta dùng nước trong Bí tích Rửa tội nói lên niềm tin của chúng ta. Dìm vào nước là chết làm một với Chúa Ki-tô và ra khỏi nước là cùng sống lại với Người.

Chủ Tế đọc lời nguyện làm phép nước.

DẪN:  (Lập lại lời hứa phép Rửa Tội. Trong khi dẫn thì đốt nến cho cộng đoàn mồi từ nến Phục Sinh)

Với nghi thức tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa tội đêm nay nhắc chúng ta rằng: chúng ta đã chịu phép Rửa tội, tâm hồn của mỗi người đã là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đã chọn con đường sự sống là đi theo Đức Ki-tô. Khi chịu phép Rửa tội là mỗi người chúng ta cùng chết và để cùng sống lại với Người, chúng ta hãy hiên ngang dấn thân cho Chúa và trung thành phụng sự Ngài.

Đêm Phục sinh với tâm hồn biết ơn và vui tươi, chúng ta nhớ lại ngày tái sinh của chúng ta bởi nước và Thánh Thần.

Lập lại lời hứa Phép rửa tội: (Sau khi tuyên xưng, xin cộng đoàn tắt nến)

Rẩy nước Thánh

3. Lời nguyện giáo dân

V. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ:

GL4: khi rẩy nước Thánh chuẩn bị đốt nhang (hoặc hương) để sau khi dâng bánh rượu xong chủ tế xông hoặc cấm vào bình trước khi rửa tay….

Dẫn (đọc sau Lời nguyện giáo dân):

Đến phần phụng vụ Thánh Thể, trong khi chúng ta hân hoan nhắc nhớ mầu nhiệm Chúa Ki-tô chết và sống lại, là nguồn sự sống của chúng ta, chúng ta cử hành Thánh lễ: Để nói lên việc cứu rỗi nhân loại là một việc đang diễn ra trên Bàn Thờ này, tại nơi đây. Chúng ta tin và nhìn nhận nhân loại đang được cứu rỗi hằng ngày hằng phút trên các Bàn Thờ. Và khi chúng ta tham dự mầu nhiệm Thánh Thể đó, chúng ta-những người tin, có bổn phận loan truyền và chiếu tỏa ánh sáng đức tin đó cho những người xung quanh.

(Thánh lễ tiếp tục như thường lệ).

*** Xong hương: Xong hương Chúa thì 3 lần mỗi lần 3 cái; Xong hương người (chủ tế, cộng đoàn) 3 lần mỗi lần 2 cái.

M.HL Mai Đình (ST 23/03/2021)