Bài hát: Chúa ru đời con

Kỉ niệm ngày Bổn mạng Lớp Nguyễn Ngân – 2021
M. Ngân Vẹn