Tình Chúa Yêu Thương. Sáng tác: Xuân Tuyết.

HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ mừng 60 năm thành lập Dòng
8.12.2021