Mừng bổn mạng chị M. Anna và Lớp Phú Yên

DẪN LỄ BỔN MẠNG CHỊ M. ANNA – LỚP PHÚ YÊN (26/7) Hôm nay, Giáo hội hoàn vũ kính nhớ hai Thánh Gioakim và Anna – song thân Đức Maria,…