Mừng bổn mạng chị M. Anna và Lớp Phú Yên

DẪN LỄ BỔN MẠNG
CHỊ M. ANNA – LỚP PHÚ YÊN (26/7)

Hôm nay, Giáo hội hoàn vũ kính nhớ hai Thánh Gioakim và Anna – song thân Đức Maria, và Giáo hội Việt Nam cũng kính nhớ Chân phước Anrê Phú Yên – Thầy giảng.

Trong Hội dòng chúng ta, có chị M. Anna Lê Thị Phi và các em lớp Phú Yên đã chọn các ngài làm Quan thầy. Giờ đây, dù hiện diện hay vắng mặt, cộng đoàn chúng ta vẫn nhớ đến và hiệp lời cầu nguyện, xin cho các chị em có được nhiều niềm vui trong ngày bổn mạng và trong cuộc sống, được hồn an xác mạnh, được Chúa thương chúc lành và ban sự bình an.

Noi gương các vị Quan thầy, dù các ngài đã nên thánh trong bậc sống nào thì chung quy vẫn là Đức Kitô và chọn cách sống đẹp lòng Người. Xin cho tất cả chúng ta luôn biết sống chứng nhân, quảng đại dâng hiến và hết mình phục vụ tha nhân trong yêu thương và bác ái, hầu trở nên muối men giữa lòng đời với ước mong Danh Cha ngày càng được cả sáng.        

Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha tất cả những tâm tình trên, hiệp với hy tế cứu độ của Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình vì nhân loại. 

Quý Thư