Cầu cho Cha, Giỗ 19 năm – Vân Hiền

CẦU CHO CHA, GIỖ 19 NĂM

Cha về với Chúa mười chín năm
Bao tình thương mến giữa thăng trầm
Mẹ con ở lại vẫn cầu nguyện
Âm thầm lặng lẽ theo tháng năm

Mọi người quen biết còn nhớ cha
Hẹn đến ngày giỗ dù ở xa
Tranh thủ về nhà mẹ cầu lễ
Cho cha được hưởng phước quê trời

Ghi nhớ ơn cha quá cao vời
Lo cho con cái sống nên người
Ước nguyện giờ đây dâng lên Chúa
Tâm tình bé nhỏ nói sao vừa

Gia đình đoàn tụ nhớ thương cha
Mười chín năm qua vẫn thiết tha
Nhắc lại lời cha còn nhắn gởi
Sống sao cho tốt đạo đẹp đời

1/2/2023
Vân Hiền