Cầu Nguyện Trước Thánh Thể Theo Tin Mừng CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20,19-23

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Đấng Bảo Trợ

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, các tông đồ đi theo tiếng Chúa mời gọi, thấy Chúa nói nhiều lời hay lẽ phải, làm nhiều phép lạ kỳ diệu… các ông an tâm vì cho rằng mình đi đúng đường, đã chọn đúng mục đích. Nhưng rồi bất ngờ đến một ngày, Chúa bị các thượng tế, lãnh binh đền thờ, và kỳ mục bắt bớ (Lc 22,52), tố cáo và cuối cùng là phải mang một bản án tử, rồi chết trên thập giá. Trước sự kiện quá bất ngờ này, làm sao các ông không hoang mang, lo sợ cho được. Họ đã giết được Chúa thì các ông có là gì mà họ không dám giết! Bởi vậy trong bài Tin Mừng của thánh lễ hôm nay đã đề cập đến nỗi lo sợ chồng chất của các ông. Cho nên khi Chúa đến việc đầu tiên là Ngài trấn an các ông “Chúc bình an cho anh em”, tiếp theo là cho các ông được xem thấy con người đích thực của Chúa qua bàn tay vẫn còn vết thương bị đóng đinh và cạnh sườn bị lưỡi đòng đâm thấu. Tất cả những điều đó cho các ông tin nhận đích thực là Thầy của mình, ngoài ra, một điều quan trọng cho các ông thấy là Chúa đã đi tới đích mà Chúa Cha trao cho Ngài “chết và sống lại vinh quang”. Và hôm nay, Chúa hiện đến, Ngài cũng muốn các ông đạt tới cùng đích đó, bởi vậy, ngoài lời cầu chúc bình an, Chúa đã mời gọi các ông hãy mạnh dạn, can đảm tiếp bước “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em dấn bước trong cuộc sống để khi các ông tha tội cho ai thì người ấy được tha, cũng như khi cầm giữ ai thì người ấy cũng bị cầm giữ!”. Với lời mời gọi này, Chúa còn cho các ông thấy là các ông không làm việc lẻ loi một mình, mà làm việc cùng với Chúa Thánh Thần khi Chúa Giêsu thổi Thần Khí trên các ông, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà Tin Mừng được các ông hăng say loan truyền khắp nơi, cho tới chúng con ngày hôm nay, và còn tiếp tục cho tới ngày tận thế.

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nối gót theo bước các tông đồ đã đi, chúng con cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và chúng con cũng được sai đi như các tông đồ ngày xưa để làm cho Danh Chúa được cả sáng. Nguyên tắc và lý tưởng là như thế, nhưng hôm nay, trong ngày đại lễ này, với ý nghĩa kể trên, để rồi khi nhìn lại còn đường sống của mỗi người chúng con thì chúng con thấy không được như vậy! Trước hết là chúng con vẫn còn đầy lo sợ; sợ người khác có đầy quyền uy dũng mãnh, nhưng không thiếu những thủ đoạn đê hèn, đốn mạt như các thượng tế, kỳ lão ngày xưa… và nhất là sợ chính mình bị thiệt thòi, khi phải hy sinh, từ bỏ nhiều điều mình ưa thích.

      Hôm nay, qua bài Tin Mừng này, Chúa đã soi sáng cho chúng con về con đường theo Chúa trong cuộc sống, nếu cứ lo sợ thì chẳng làm được gì, mình chỉ co lại trong bốn bức tường không hơn không kém! Nhưng nếu sống can đảm trong bình an của Chúa, cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần thì chúng con sẽ thực hiện điều Chúa truyền dạy, và như vậy là chúng con được ơn nghĩa cùng Chúa.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để có thể chu toàn việc Chúa trao ban thì đòi chúng con phải biết mở lòng bám vào Chúa Thánh Thần. Xin Đấng đang đồng hành với chúng con, tác động và dẫn dắt để chúng con luôn tin tưởng, phó thác trong bàn tay dẫn dắt của Ngài, nhờ đó chúng không bao giờ ngã lòng trước nghịch cảnh..

Thiên Quang sss

M. NQ Ái hua ( sưu tầm)