Chầu Mình Thánh Chúa – CN 21 TN B

CHẦU CHÚA NHẬT XXI TN

Tin Mừng Ga 6, 54a, 60-69

I. Thờ Lạy

– Đặt Mình Thánh Chúa

– Hát Thờ Lạy Tin Yêu ( TN2  22)

* Hướng ý:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau một ngày làm việc con người cũng cần có những giây phút nghỉ ngơi bên gia đình, người thân. Chúng con cũng vậy, sau những công việc, chúng con cũng cần đến bên Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để được nghỉ ngơi bên Chúa. chúng con xin dâng lên Chúa trọn niềm tin cậy mến. Và chúng con cũng dâng lên Chúa lời cầu xin tha thứ, vì những lần chúng con thờ ơ, nguội lạnh, những lần tin nhưng còn nghi ngờ, những lần chúng con nói yêu mến nhưng không yêu đến cùng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Lời Chúa soi dẫn chúng con, xin ban tình yêu để giữ chúng con luôn ở lại và trung thành theo Chúa. 

II. Suy Niệm

– Đọc Tin Mừng: Ga 6, 54a, 60-69

– Suy Niệm: Sống trong xã hội hôm nay, luôn lúc nào cũng đòi buộc con người phải lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu, cái tốt và cái tốt hơn, lựa chọn là chấp nhận phải hy sinh, mất mát, hay phải đón nhận một tương lai bấp bênh, đón nhận mọi hậu quả cho việc chọn lựa ấy, và đòi buộc phải hy sinh rất nhiều. Trong tin mừng hôm nay Chúa mời gọi chúng con chọn lựa hướng đi cho mình với câu hỏi của Chúa “Các con có muốn bỏ đi không?” là người tín hữu, là môn đệ Chúa, chúng con vẫn quyết tâm lắng nghe và thực hành Lời Chúa, nhưng đôi lúc chúng con cảm thấy bước đi theo Chúa cũng thật khó khăn.

    Khó khăn có thể đến từ chính bản thân chúng con, chúng con thích sống dễ dãi, trong khi Chúa lại bảo chúng con đi con đường hẹp của hy sinh, xin Chúa ban sức mạnh để chúng con ở lại dù lời Chúa dạy không giống với ý chúng con nghĩ, không hợp với điều chúng con muốn.

     Khó khăn có thể đến từ những cám dỗ lôi cuốn bên ngoài, thế gian hứa cho chúng con tiền tài vật chất, trong khi Chúa muốn chúng con từ bỏ tất cả, lúc đó xin cho chúng con can đảm chọn lựa ở lại với Chúa, vì chúng con không muốn nghe theo ai khác ngoài Chúa.

    Chọn lựa bao giờ cũng phải mất mát và hy sinh, sự từ bỏ nào rồi cũng được trả bằng cái giá rất cân xứng, xin cho chúng con cũng biết thưa lên rằng “Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Lạy Chúa Giêsu, câu trả lời của thánh Phêrô giúp chúng con hiểu được lý do để ở lại, để trung thành đi theo Chúa. Các tông đồ quyết định không bỏ Chúa, vì các ngài tin và biết rằng Chúa là Đức Kitô Con Thiên Chúa. Xin Chúa củng cố và gia tăng lòng tin nơi chúng con, dù không hiểu hết những điều Chúa nói, chúng con nài xin Chúa luôn hướng dẫn cuộc đời chúng con. Khi xưa Thánh Phêrô chọn lựa ở lại với Chúa, bằng câu trả lời tỏ lòng yêu mến của ngài dành cho Chúa: “ Bỏ Thầy chúng con biết theo ai”

         Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con sức mạnh của tình yêu, giúp chúng con luôn trung tín, gắn bó với Chúa, chúng con xin dâng lòng khát khao yêu mến Chúa, Chúa muốn chúng con ở lại với Chúa và nói cho người khác về niềm xác tín mình. Với những ai đang bị lung lạc đức tin, xin cho chúng con trở nên chứng nhân của Lời Tin Mừng cứu độ, với những người đang sống xa Chúa, xin cho chúng con trở nên nhịp cầu nối kết họ với Chúa, giúp mọi người nhận ra tình yêu của Chúa để quay về với Chúa. Và cho con luôn xác tín. Bỏ Chúa con biết theo ai vì Chúa mới là Đấng cho con tất cả, cùng con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này.

Xem:https://www.youtube.com/watch?v=V7HGG9K_r5Y

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã mặc khải để chúng con tin Chúa là Con Thiên Chúa và biết Chúa có lời ban sự sống đời đời. Xin tuôn đổ dồi dào ơn thánh, giúp chúng con vượt qua những nhát đảm của con người tự nhiên, từ nay không còn ngại ngùng do dự khi quyết định sống theo thánh ý Chúa. Xin tình yêu Chúa thúc đẩy chúng con luôn mãi trung thành bước đi theo Chúa đến cùng.

 – Con là Đá

– Đây Nhiệm Tích

III. Kết Thúc

– Lời tổng nguyện: ” Lạy Chúa, Chúa đã trối lại cho chúng con….”

– Hát kết: Dâng Mẹ Đời con ( TN2   233)

Hồng Nghi