Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận

Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ
Chầu thay Giáo Phận

Trong tâm tình hiệp thông và hiệp hành,
Hôm nay, chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ được vinh dự chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận.
– Cơ hội để được ở bên Chúa, nói với Chúa và lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn.
– Cơ hội để chị em Mến Thánh Giá thực thi sứ mạng trung gian, là máng chuyển thông, là cánh tay nối dài của Chúa nơi nguyện đường và trong cuộc sống.
– Cơ hội để sống hiệp hành với Quý Soeurs cộng đoàn Chúa Quan Phòng Sóc Trăng, giới Gia trưởng và Hiền mẫu của Họ đạo Sóc Trăng và Anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế – Sóc Trăng.
Chúng con xin hiệp lòng cao dâng tình Chúa, xây dựng tình người và tôn vinh Chúa trong mọi sự.

Ban truyền thông Hội dòng
Sóc Trăng, 04/09/2022