Trực tiếp Thánh lễ Tạ ơn Khởi đầu Sứ vụ Giám quản Tông Toà Giáo phận Nha Trang

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TẠ ƠN KHỞI ĐẦU SỨ VỤ GIÁM QUẢN TÔNG TOÀ GIÁO PHẬN NHA TRANG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH

Lúc 17h00 ngày 01.9.2022

Nguồn: giaophannhatrang.org (01.9.2022)