Chúa chờ con. Vân Hiền

CHÚA CHỜ CON

Chờ con chờ tới bao giờ
Hết mùa chay thánh giả vờ bỏ qua
Tội con Chúa đã thứ tha
Yêu cầu con đến xưng ra tội mình

Đi hoang chơi hết cuộc tình
Tán gia bại sản ai nhìn con đâu
Chờ con chờ tới bao lâu
Đứng lên con nói được câu trở về

Trắng tay hụt hẫng trăm bề
Bước đường cùng phải chọn nghề chăn heo
Không cơm ăn, chịu đói meo
Nào giờ có biết cảnh nghèo xác xơ

Giang tay trông ngóng từng giờ
Chúa nguồn hy vọng luôn chờ đợi con
Bởi tình yêu Chúa sắt son
Người tình muôn thuở vẫn còn như xưa

Đường tình có Chúa dẫn đưa
Con đường lầm đó xin thưa giã từ
Quên bao nết xấu tính hư
Mừng con mở tiệc vui như thiên đàng.

27/3/2022
Vân Hiền