Đàng Thánh Giá ( Mẫu hát)

ĐÀNG THÁNH GIÁ

 

                    1.  Chúa Giêsu bị kết án tử.

 Vua Trời vô tội quan đã lên án

Chúa tôi rất cao sang vô cùng

  Đoàn bội bạc đua vu vạ nhiều nỗi

                      Bởi ta lầm lỗi không đền xong.                     

  1. Chúa Giêsu vác Thánh giá

Trên đầu gai nhọn thân bầm rơi máu

Toán quân đánh tra, hơn năm ngàn.

Kề vai Chúa mang cây thập hình khổ

Bảo con bền đỗ không phiền than.

                                  3. Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất

Vai Người mang nặng, chân Người khôn bước

Ráng lên dốc cao, dân reo cười

Càng thêm nhức đau, khôn gượng bèn ngã

Khổ muôn trùng bởi thương mà thôi.

                                 4. Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ 

Xông vào nơi, Mẹ con nhìn nhau khóc

Thấy con dấu yêu ra thân vậy

Lòng đau đớn, tuôn rơi lụy ròng rã

Lưỡi gươm dường xé tim nào sai.

                                 5. Simon vác đỡ Thập giá cho Chúa Giêsu

Trên đường xa Can-la-va-ri-ô

Chúa như muốn cho ta theo Người

Rầy ta giống Simon hiệp cùng Chúa

Đã chia sầu nửa sau đồng vui.

                                  6. Bà Vêrônica lau mặt cho Chúa Giêsu

Đây là gương, mọn, ai nào không biết

Chớ hay nhát gan như tội hèn

Vêrônica lau mặt phiền não

Tỏ tấm lòng thảo, muôn đời khen.

                                  7. Chúa Giêsu ngã lần thứ hai

Quân thù sâu độc lôi Người xô té

Chúng thêm mắng la, không thương tình

Cầu xin Chúa thêm ơn đặng lòng vững

Dẫu khi buồn chẳng nao lòng tin.

                                 8. Chúa Giêsu an ũi phụ nữ Giêrusalem

Muôn vàn thiên hạ đôi người than khóc

Chúa tôi đoái xem khuyên lơn rằng

Thà con khóc con thân thuộc dòng dõi

Hãy lo phần rỗi linh hồn con.

                                 9. Chúa Giêsu ngã lần thứ ba

Thương hồn lâm lụy tâm tình chua xót

Nhức đau, khốn ôi, châu thân vàng

Mòn hơi sức, chân tay rụng rời ngã

Ngã ba lần bởi ta liều thân.

                                  10. Chúa Giêsu bị lột áo

Phen này như lột da vì manh áo

Máu tuôn chảy ra châu thân vàng

Càng thêm nhuốc nha, sỉ nhục nhiều nỗi

Tủi thương Người hở hang vì ai.

                                 11. Chúa Giêsu chịu đóng đinh

Bấy giờ đinh nhọn kê dùi to đóng

Đóng chân, đóng tay, đau khôn cùng

Đầu khoanh mão gai, lưng chịu giường gỗ

Hỡi con nhìn tỏ, đem lòng thương.

                                 12. Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá

Trong giờ ly biệt, than rằng: Khao khát!

Ớ Cha chớ sao quên con đành

Cùng xin thứ tha dân nghịch lầm lỗi

Hỡi Cha, này gởi linh hồn con.

                                 13. Tháo đinh Chúa Giêsu

Ai nhìn xem Mẹ, thương tình khôn xiết

Xác đưa xuống tay ôm nơi lòng

Từ đây chúng con yêu Mẹ thì phải

Phải lo đền ngãi trung làm con.

                                14. Táng xác Chúa Giêsu

Hai người môn đệ lo bề mai táng

Các nơi vết thương thay lau chùi

Ngoài trong ướp thơm khăn sạch dìm phủ

Đủ ba ngày sẽ sinh hoàn vui.

Lời nguyện kết:

Hát : Tim Giêsu hằng vẫn thương loài người, xin thứ tha ngàn lỗi lầm. (3 lần)

Sưu tầm