Đợi em

ĐỢI EM

Đợi em từ sáng tới trưa 
Mười giờ mới tới cho vừa lòng nhau 
Cộng đoàn Đại Ngãi trước sau  
Ba người mới hết xin chào đầu năm

Họ đạo mừng đến hỏi thăm 
Chúc ba dì giúp nhiều năm nơi này 
Nguyện cầu cùng Chúa mỗi ngày 
Được như ước nguyện hôm nay suốt đời

Thánh Tâm Đại Ngãi chung lời
Tạ ơn Thiên Chúa gọi mời dấn thân 
Đến đây phục vụ ân cần 
Đàn ca hòa điệu tinh thần vươn cao

Vui mừng hạnh phúc biết bao 
Sống trong nhà Chúa dâng trào tình thương
Ra đi trên khắp nẻo đường 
Tin Mừng loan báo đời thường gần xa

Đồng hành có Chúa đi qua 
Gian nan vất vả phong ba an lòng 
Trong vòng tay Chúa quan phòng  
Cộng đoàn Đại Ngãi ước mong chung thuyền 

Lớp Đình Viên có Phạm Huyền 
Chị chín Liêm với Vân Hiền là ba 
Thánh Tâm Đại Ngãi một nhà
Chị em vui sống món quà Chúa trao.

Vân Hiền