Dự Án Chương Trình Loan Báo Tin Mừng

Dự Án Chương Trình

Loan Báo Tin Mừng

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

Giới thiệu

Phát sinh từ lòng dân tộc và gắn bó với Giáo hội địa phương. Người nữ tu Mến Thánh Giá Cần Thơ hướng trọn lòng trí và cuộc sống về “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất”; sống sứ vụ tông đồ thừa sai để cùng Ngài ra khơi loan báo Tin Mừng.

Nhận thức được sứ mệnh loan báo Tin Mừng có tầm quan trọng và cấp thiết như vậy, toàn thể chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ cùng nhau quyết tâm thực hiện định hướng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2024 với Nghị Quyết số 11 và 12 về việc loan báo Tin Mừng.

 1. Ban Loan Báo Tin Mừng xây dựng đường hướng, lên kế hoạch loan báo Tin Mừng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2024.
 2. Lập nhóm Tông đồ lưu động loan báo Tin Mừng.

Ban Loan Báo Tin Mừng xin tạm đưa ra mô hình và những bước đi thử nghiệm đầu tiên cho kế hoạch loan báo Tin Mừng được cụ thể như sau:

A. MÔ HÌNH

1.                                                             ĐỐI TƯỢNG
                                                      LOAN BÁO TIN MỪNG

NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC                                 LƯƠNG DÂN                        CÁC ĐỐI TƯỢNG      
     RỬA TỘI                                      VÙNG NGOẠI BIÊN                     ƯU TIÊN KHÁC
2. Sứ vụ loan báo Tin Mừng
-  Người đã được Rửa tội:
  + Thăm viếng, gặp gỡ những người nguội lạnh, rối, bỏ không đến nhà thờ.
  + Mời gọi liên kết hòa nhập cộng đoàn họ đạo.
- Lương dân vùng ngoại biên:
 + Thăm viếng, gặp gỡ tình làng nghĩa xóm.
 + Làm chứng nhân.
 + Mời gọi tham gia sinh hoạt tôn giáo các dịp lễ, trại hè thiếu nhi…
- Các đối tượng ưu tiên khác:
* Giới nữ, giới trẻ, trẻ em và người nghèo trong lãnh vực văn hóa, xã hội, đức tin:
- Giới nữ, giới trẻ:
 + Mở lớp dạy cắt may
 + Nữ công gia chánh
- Người nghèo-già yếu:
 +Bữa cơm tình thương
 + Chăm sóc các chị đau yếu trong hội dòng.
- Trường Mầm non:
 + Thăm viếng, gặp gỡ phụ huynh.
 + Giảm học phí cho học sinh nghèo.
 + Lớp học tình thương.
- Lãnh vực đức tin: 
 Dạy giáo lý, ban lễ sinh, ca đoàn, dạy đàn…

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

                                  CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH BAN TỔNG CỐ VẤN

CÁC ĐẶC TRÁCH         BAN LOAN BÁO TIN MỪNG            ĐẶC TRÁCH 
CẤP CỘNG ĐOÀN           CẤP HỘI DÒNG                     NHÀ MẸ

C. CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Nhân sự loan báo Tin Mừng: 

a. Mời gọi tất cả chị em nhiệt tâm và có khả năng thích ứng tốt với môi trường sống của từng địa phương, từng chuyên ngành v.v… phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng.
b. Chọn lựa chị em có khả năng chuyên môn về nữ công gia chánh và cắt may phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng.

2. Lý Thuyết loan báo Tin Mừng:

a. Tùy vào thời gian và địa điểm, tham gia các buổi thường huấn chuyên đề loan báo Tin Mừng cấp Giáo phận.
b. Học tập chuyên đề về kỹ năng thăm viếng cấp Hội dòng.
c. Đọc Giáo huấn của Giáo hội, các bài viết về loan báo Tin Mừng của Giáo phận.
  - Tông Huấn Lan Báo Tin Mừng (EVANGELII NUNTIANDI) của Đức Thánh Cha Phaolô VI.
  - Tập sách “Là những nhà truyền giáo trong thế giới hôm nay”.
  - Vài suy tư về việc Loan Báo Tin Mừng - Giáo phận Cần Thơ.
  - Học hỏi Tông huấn Loan Báo Tin Mừng. Simonhoadalat

3. Nhóm điểm Loan Báo Tin Mừng

a. Các cộng đoàn phục vụ Họ đạo (26 cộng đoàn):

 • Trong tuần dâng ý nguyện cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Liên kết với Cha Sở, các Khu, Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại thế, các Hội đoàn…
 • Dạy Giáo lý các cấp, ca đoàn, Lễ sinh, dạy đàn…
 • Thăm viếng, gặp gỡ các thành phần dân làng địa phương.
 • Tìm hiểu nhu cầu địa phương theo bậc thang ưu tiên, nâng đỡ tinh thần, vật chất.
 • Ghi sổ nhật ký Loan Báo Tin Mừng;
 • Rút kinh nghiệm và khắc phục những khó khăn.

b. Cộng đoàn Nhà Mẹ và nhóm Tông đồ lưu động (15 nhóm):

 • Các nơi đang lưu động: Việt Kiều – Đại Tâm – Kế Sách – Trường Khánh –  Cồn Tròn – Sa keo – Hòa Hinh – Vĩnh Châu – Vĩnh Thịnh – Kênh Tư – Năm Căn – Kênh Nước Lên – Cồn cát – Số 6 La Cua – Giáo điểm Phanxicô (Phụng Tường)
 • Trong tuần dâng ý nguyện cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Liên kết với Cha Sở và các Hội đoàn (nhóm lưu động).
 • Dạy Giáo lý, chia sẻ Lời Chúa.
 • Thăm viếng, gặp gỡ dân làng địa phương.
 • Tìm hiểu nhu cầu địa phương theo bậc thang ưu tiên, nâng đỡ tinh thần, vật chất.
 • Ghi sổ nhật ký Loan Báo Tin Mừng.
 • Rút kinh nghiệm và khắc phục những khó khăn.
 • Các nhà nhỏ (Nhà hưu, Nhà tập) thuộc cộng đoàn Nhà mẹ có giờ viếng Thánh thể và giờ kinh Lòng Thương Xót Chúa. Cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng.

4. Quỹ loan báo Tin Mừng:

 • Kêu gọi các cộng đoàn và vận động các nhà hảo tâm tài trợ cho quỹ Loan Báo Tin Mừng.
 • Điều tiết chi tiêu, ghi chép sổ sách, báo cáo hằng năm.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ

 1. Mỗi cộng đoàn và nhóm Tông đồ lưu động là một đơn vị Loan Báo Tin Mừng, gọi là “Nhóm Điểm Loan Báo Tin Mừng”.

     2. Chị Phụ trách cộng đoàn là Nhóm trưởng, có nhiệm vụ lên chương trình dựa trên kế hoạch chung của Hội dòng để lên chương trình phù hợp với địa phương và triển khai cho chị em cùng thực hiện.

    3. Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng cần chủ động liên kết với các chị đặc trách Ban Loan Báo Tin Mừng tại các hạt và Nhà Mẹ.

E. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Lập Ban Loan báo Tin Mừng (mỗi Hạt đề cử một chị đặc trách).
 2. Lên kế hoạch và lịch làm việc để triển khai dự án ngắn hạn và lâu dài.
 3. Gửi chương trình cụ thể đến các cộng đoàn và các nhóm Tông đồ lưu động để mời gọi kết hợp thực hiện.

F. GỢI Ý MẪU SỔ

  1. Sổ nhật ký loan báo Tin Mừng 
  2. Sổ thu chi loan báo Tin Mừng

KẾT LUẬN

Công cuộc loan báo Tin Mừng là việc chung của cả Hội dòng, vậy nên Ban Loan Báo Tin Mừng rất cần sự cộng tác chung của tất cả chị em từ lời cầu nguyện cũng như sự chia sẻ về tinh thần và vật chất. Hơn nữa Ban Loan Báo Tin Mừng rất cần sự động viên cũng như tạo điều kiện và quan tâm của chị Tổng Phụ trách và Ban Điều hành Hội dòng, để Ban Loan Báo Tin Mừng có thể vượt qua những khó khăn phía trước cũng như quyết  tâm thi hành sứ mệnh đã lãnh nhận.

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG