Dù đại dịch, người Công giáo Thụy Sĩ vẫn quảng đại đóng góp cho hoạt động bác ái

Chia sẻ

Chia sẻ  (Copyright: Stefano Buttafoco Arti Fotografiche)

Dù đại dịch, người Công giáo Thụy Sĩ vẫn quảng đại đóng góp cho hoạt động bác ái

Mặc dù đại dịch, trong năm 2020, Tổ chức Hành động Mùa chay của Giáo hội Thụy Sĩ đã nhận được 23,693 triệu euro cho các hoạt động bác ái.

Ngọc Yến – Vatican News

Theo báo cáo hàng năm của Action de Carême (Adc), Tổ chức Hành động Mùa chay của Giáo hội Công giáo, được trình bày hôm thứ Năm 27/5: Chiến dịch quyên góp Mùa chay của Tổ chức đã kết thúc vào 27/5 năm ngoái, và số tiền nhận được là 23,693 triệu euro, trong khi số tiền chi là 18,681 triệu euro. Báo cáo cũng cho biết, với sự quảng đại của các nhà hảo tâm, Tổ chức đã trợ giúp cho 600 ngàn người theo các chương trình viện trợ của Tổ chức.

Theo Tổ chức bác ái của Giáo hội Thụy Sĩ, đây là một kết quả khả quan mặc dù Chiến dịch đại kết Mùa chay của các Giáo hội Kitô, nguồn thu chính của Tổ chức Hành động Mùa chay, đã bị ảnh hưởng do đại dịch. Trong một thông báo, Tổ chức viết : “Cho dù phải hủy bỏ các bữa ăn Mùa chay, các sự kiện tôn giáo và các sự kiện khác, lòng quảng đại đặc biệt của các nhà hảo tâm vẫn cho phép chúng tôi tài trợ cho tất cả các dự án”.

Cụ thể, các sáng kiến đã trợ giúp trực tiếp cho 633 ngàn người, và trợ giúp gián tiếp cho 2,8 triệu người. Ngoài ra, cùng với mạng lưới nông dân, các nhóm liên đới, các tổ chức Giáo hội và các hiệp hội dân sự, Tổ chức Hành động Mùa chay của Giáo hội Thụy Sĩ đã thực hiện 331 dự án nhằm đảm bảo an ninh lương thực và giảm nguy cơ đói nghèo, với tổng số người tham gia là 3,5 triệu người.

Cũng trong năm nay, Chiến dịch đại kết Mùa chay đã phải tổ chức các hội nghị trực tuyến. Và chủ đề được chọn cho năm 2021 là “Công bằng khí hậu ngay bây giờ”, với mục đích nâng cao nhận thức cho mọi người dân Thụy Sĩ về tình hình khí hậu ở các quốc gia ở Nam Bán cầu, nơi nhiều người không làm cho khí hậu biến đổi nhưng lại phải chịu hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu. (CSR_3934_2021)

Nguồn:W.Vatican News