Đức TGM Fisichella: Tin Mừng phải được nhập thể trong văn hóa kỹ thuật số

Đức Tổng Giám Mục  Fisichella

Đức Tổng Giám Mục Fisichella  (ANSA)

Đức TGM Fisichella: Tin Mừng phải được nhập thể trong văn hóa kỹ thuật số

Phát biểu tại một hội nghị “Loan báo Tin Mừng và Ơn gọi” ở Maynooth, Ái Nhĩ Lan, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng nói “Tin Mừng phải được nhập thể trong văn hóa kỹ thuật số”, và vì thế “Kitô hữu được mời gọi làm chứng trong môi trường trực tuyến và trong các tương tác trực tiếp”.

Ngọc Yến – Vatican News

Đi từ chủ đề của hội nghị, Đức Tổng Giám Mục tái khẳng định: “Giáo hội loan báo Tin Mừng không phải vì Giáo hội đang đối diện với những thách đố tục hoá, nhưng bởi vì Giáo hội phải tuân theo lệnh truyền của Chúa: loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo”.

Theo ngài, suy nghĩ đơn giản này, giúp định hướng cho các dự án trong những thập kỷ tới. Thực vậy, Kitô giáo phải được thể hiện và nhập thể trong lịch sử, và do đó Giáo hội cần “đi vào văn hóa và tạo ra lịch sử”. Khi Giáo hội tìm cách khám phá những con đường loan báo Tin Mừng mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu phải loan truyền “những gì đã được mọi người, mọi nơi tin tưởng” trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.

Đức Tổng Giám Mục cho rằng văn hóa kỹ thuật số, đại diện cho một hình thức văn hóa mới sẽ quyết định các thế kỷ sắp tới và phải được Giáo hội hiểu và đón nhận.  “Internet chắc chắn là một cơ hội để đối thoại, gặp gỡ và trao đổi giữa mọi người, cũng như tiếp cận thông tin và kiến thức”, Ngài khẳng định đồng thời nói thêm rằng vấn đề thực sự không phải là làm thế nào để sử dụng các công nghệ mới trong việc loan báo Tin Mừng, nhưng là làm thế nào để việc loan báo Tin Mừng hiện diện trong thế giới kỹ thuật số.

Ngài lưu ý công cuộc truyền giáo không thể chỉ được thực hiện qua các phương tiện kỹ thuật số vì sẽ yếu kém và không hiệu quả. Hoạt động làm chứng phải bao gồm một cuộc trao đổi giữa các cá nhân với nhau, xuất phát từ cuộc gặp gỡ của mỗi người với Chúa và ơn gọi truyền giáo của tất cả mọi người.

Tiếp tục suy tư về ơn gọi Kitô hữu, vốn hệ tại việc khám phá ra tiếng gọi của Chúa, hơn là từ sáng kiến của chính chúng ta, Đức Tổng Giám Mục Fisichella mời gọi các chủng sinh tham dự hội nghị đồng hành với những người trẻ trong giai đoạn cuộc đời đang biến động. Việc giúp những người trẻ khám phá ơn gọi của họ “đòi hỏi sự khôn ngoan của một người biết rằng họ chịu trách nhiệm dẫn dắt người khác đến với tự do”.

Ngài lưu ý việc rao giảng không bao giờ là một công việc tĩnh, nhàm chán, nhưng là một sự trao đổi năng động giữa Lời Chúa và đời sống Giáo hội.

Trong phần kết luận, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng nhắc lại rằng người rao giảng Tin Mừng phải sống sao cho phù hợp với Lời rao giảng. Các linh mục phải là một dấu chỉ cụ thể về tình yêu Chúa Kitô không phải là một điều không tưởng… nhưng là một thực tế mà bất kỳ người nào cũng có thể cảm nghiệm được khi họ trao ban chính mình.

Nguồn: W.Vatican News