Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm Tuần III Mùa Phục Sinh

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,44-51)

44 Đức Giê-su nói với dân chúng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

SUY NIỆM

Có một sự kiện không thể phủ nhận được, đó là nhiều người muốn chối bỏ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa họ đang tin nhận không phải là Thiên Chúa thật, mà chỉ là phác họa của trí tưởng tượng, một phác họa của ý muốn con người. Do đó, muốn khám phá ra Thiên Chúa thật, con người phải tìm về cội nguồn là chính Chúa Giêsu như được tường thuật trong Tin mừng hôm nay.

Đứng trước mặc khải của Thiên Chúa, con người có thể có những thái độ nghe khác nhau: có người nghe để phê bình, chỉ trích, có người nghe để rồi chán nản hoặc nghe một cách lơ đễnh, hay nghe vì không có cơ hội để nói. Đó không phải là những cách nghe mà Chúa Giêsu mong muốn, bởi vì Người muốn chúng ta nghe để đáp trả thánh ý Thiên Chúa, để đáp trả lời Thiên Chúa.

Thật thế, nghe không chỉ là tiếp nhận những kiến thức khó khăn trừu tượng về khoa học, văn chương, triết học, nhưng là đón nhận cả con người của Chúa. Nhưng luật sĩ nghe chỉ nhằm bắt bẻ thì làm sao gặp được Chúa. Người Do Thái còn nắm giữ hình ảnh Thiên Chúa do họ sáng tạo ra, thì họ cũng chẳng tiếp cận được Ngài. Cần phải bỏ đi não trạng cũ, chúng ta mới thấy được một Thiên Chúa đích thực.

Lời Chúa như sương sa, đã rơi xuống thì không trở lên trời nữa, nhưng phát sinh hoa trái. Lời Chúa là lời sinh hiệu quả, không phải do trí tưởng tượng, mà do đức tin. Muốn gặp Thiên Chúa, con người phải đến với Chúa Giêsu như chính lời Chúa Giêsu đã nói: “Không ai đã thấy Chúa Cha, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe và đón nhận lời Chúa, để chúng con có thể nhận ra Thiên Chúa chân thật, Đấng hằng yêu thương và muốn cho chúng con được ơn cứu độ. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường