Đường về

ĐƯỜNG VỀ

Bỏ phố hoa lệ
Về chốn quê
Hai môn đệ
Sầu tái tê
Thất vọng ê chề
Hành trình theo Chúa
Coi như đổ biển.
Thoạt nhiên
Giêsu hiển hiện
Đồng hành cùng đi
Hai ông nghĩ gì
Sao lại sầu bi.

Ồ, ông hay nhỉ
Không biết gì
Những chuyện xảy ra
Trong những ngày qua
Giêsu của ta
Bị dân chúng giết
Treo trên thập hình
Theo như Thánh Kinh
Ngài sẽ sống lại
Chúng tôi e ngại
Khi nghe các bà
Sáng sớm đi ra
Thấy ngôi mộ trống.
Này hai ông !
Chẳng phải Giêsu
Chịu khổ hình
Rồi mới phục sinh
Đúng như Thánh Kinh
hai ông bừng tỉnh
Nhưng chưa nhìn ra
Khi về đến nhà
Mời ngài ở lại
Giêsu chẳng ngại
ở lại đêm nay
trong tay cầm bánh
chúc tụng trao ban
các ông ngỡ ngàng
mới nhận ra Chúa
liền ông quay lại
phố hoa lệ xưa
để cùng thân thưa
với các tông đồ
Chúa ra khỏi mồ
Ngài đã sống lại.

Phương Na