Giáo hội Hoa kỳ cử hành Tuần lễ tự do tôn giáo

Cờ Mỹ

Cờ Mỹ

Giáo hội Hoa kỳ cử hành Tuần lễ tự do tôn giáo

Từ ngày 22 đến 29/6 tới đây, Giáo hội Hoa kỳ sẽ cử hành tuần lễ tự do tôn giáo. Năm nay chủ đề được chọn là “Liên đới trong tự do”.

Ngọc Yến – Vatican News

Những ngày được chọn cho việc cử hành không phải là ngẫu nhiên. Thực tế, ngày 22/6 là ngày phụng vụ kính nhớ hai Thánh tử đạo Thomas More và John Fisher, đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Đức Giáo Hoàng trong cuộc tranh đấu về cuộc hôn nhân của vua Henry VIII; và ngày 29/6 là lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.

Trong một lưu ý, các Giám mục Hoa Kỳ viết: “Liên đới có ý nghĩa hơn là dấn thân vào các hành động quảng đại riêng lẻ. Có nghĩa là suy nghĩ và hành động cùng với cộng đoàn. Tự do tôn giáo cho phép Giáo hội và tất cả các cộng đoàn tôn giáo sống đức tin cách công khai và phục vụ công ích cho tất cả”.

Theo quan điểm của sự kiện này, Hội đồng Giám mục đã chuẩn bị một hướng dẫn cầu nguyện, trong đó đưa ra những gợi ý theo chủ đề cụ thể cho mỗi ngày: ngày 22 cầu nguyện cho các trẻ em đang chuẩn bị được sinh ra được sống trong một ngôi nhà yêu thương; ngày 23 cầu nguyện cho các tổ chức Công giáo, phục vụ thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 bằng sự khôn ngoan và can đảm; ngày 24 cầu nguyện cho nhân phẩm của mọi người được tôn trọng ở Hoa Kỳ, trong khi ngày hôm sau, ngày 25 các buổi cầu nguyện sẽ được dành để hoán cải tâm hồn những người có hành vi phá hoại chống lại Giáo hội. Và ngày 26/6, ý cầu nguyện sẽ hướng đến các anh chị em đau khổ ở Nicaragua, trong khi vào ngày 27, cầu nguyện cho chính phủ tôn trọng lương tâm của tất cả các nhân viên y tế và sức khoẻ. Hai ngày cuối cùng sẽ được dành riêng cho các Kitô hữu và mọi người thuộc mọi tín ngưỡng ở Iraq, để họ có thể sống trong hòa bình, và tự do ngôn luận, để các Kitô hữu có can đảm nói lên sự thật với sự tử tế và sáng suốt, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh.

Hội đồng Giám mục giải thích, tài liệu được chuẩn bị để giúp mọi người nhìn tự do tôn giáo từ quan điểm Công giáo, cầu nguyện cho các vấn đề cụ thể và hành động bằng cách hỗ trợ các chính sách thích hợp trong lĩnh vực này. Ở cấp quốc gia, các Giám mục nhắc lại, một trong những lĩnh vực quan tâm chính là quyền tự do thực hiện sứ mạng một cách liêm chính trong các cơ sở Công giáo như trường học, bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Do đó, qua cầu nguyện, mọi người có thể nhận thức và hành động nhằm thúc đẩy quyền tự do tôn giáo thiết yếu không chỉ của người Công giáo, mà còn của mọi người thuộc mọi tín ngưỡng. (CSR_4087_2021)

Nguồn:W.Vatican News