Giáo hội Thụy Sĩ đề cao mẫu gương truyền giáo của Giáo hội Việt Nam

Thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, tháng 7/2020

Thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, tháng 7/2020

Giáo hội Thụy Sĩ đề cao mẫu gương truyền giáo của Giáo hội Việt Nam

Trong tháng 10, Tháng Truyền giáo, Hội Truyền giáo Thụy Sĩ, Hiệp hội các Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Thụy Sĩ giới thiệu Giáo hội Việt Nam như mẫu gương truyền giáo. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides, Hội Truyền giáo Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng Giáo hội Việt Nam làm chứng bằng hành động hơn là lời nói.

Hồng Thủy – Vatican News

Giáo hội Việt Nam chưa bao giờ im lặng

Khẩu hiệu của Tháng Truyền giáo năm nay: “Nín lặng? Không thể nào!”, được cảm hứng từ lời của hai thánh Phêrô và Gioan, “Chúng tôi không thể im lặng trước những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe”, khi người ta tìm cách ngăn cản các ngài loan báo về Đấng Phục sinh, như được thuật lại trong sách Công vụ tông đồ.

Ông Martin Brunner-Artho, Giám đốc Quốc gia của Hội Truyền giáo Thụy Sĩ, giải thích: “Hai thánh Phêrô và Gioan phải tự biện minh trước chính quyền Giêrusalem vì đã công khai loan báo về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng họ “không thể” im lặng được. Giống như hai thánh tông đồ, Giáo hội Việt Nam chưa bao giờ im lặng”.

Không bỏ rơi các Giáo hội gặp khó khăn

Ông Brunner-Artho nói đến những khó khăn của Giáo hội Việt Nam, cũng như nhiều Giáo hội địa phương khác, khi đại dịch khiến cho kết quả các cuộc lạc quyên bị giảm sút. Bên cạnh đó, các công việc mục vụ và công tác xã hội trở nên khó khăn vì các biện pháp chống dịch đã làm tê liệt đời sống công cộng và của Giáo hội. Vì vậy, nhiều người Công giáo, cả ở Việt Nam và các nước trên thế giới, phụ thuộc vào sự trợ giúp từ Quỹ Liên đới của Giáo hội hoàn vũ.

Do đó, ông kêu gọi: “Cuộc lạc quyên liên đới được tổ chức trên khắp thế giới nhân Ngày Khánh nhật Truyền giáo – sẽ diễn ra vào ngày 24/10/2021 – là một dấu hiệu cho thấy chúng ta xem các cộng đồng Mỹ châu Latinh, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương, là những người anh chị em của chúng ta trong đức tin. Với cuộc lạc quyên gây quỹ này, chúng ta củng cố công việc của họ. Chúng ta cũng mang đến cho họ một tín hiệu mạnh mẽ: chúng ta không bỏ rơi họ, cả về vật chất lẫn tinh thần”. (Fides 16/09/2021)

Nguồn: W.Vatican News