Giáo phận Barcelona dự định gộp 208 giáo xứ thành 48 cộng đoàn

Đức Hồng y Juan José Omella

Đức Hồng y Juan José Omella

Giáo phận Barcelona dự định gộp 208 giáo xứ thành 48 cộng đoàn

Đức Hồng y Juan José Omella, tổng giám mục của Barcelona, đã khởi động tiến trình tái cấu trúc tổng giáo tổng giáo phận Barcelona, trong đó có việc gộp 208 giáo xứ thành 48 cộng đoàn, nhưng không đóng cửa các nhà thờ.

Hồng Thủy – Vatican News

Một năm rưỡi sau khi thành lập một ủy ban hỗn hợp để xem xét tình hình, Đức Hồng y Omella bắt đầu việc thay đổi công việc của giáo phận, của hội đồng tư vấn giám mục, …  nhưng trên hết là ở các giáo xứ.

Các “cộng đoàn giáo xứ”

Mặc dù dự án cải cách cuối cùng vẫn chưa được thông qua, dự thảo đề nghị thành lập các “cộng đoàn giáo xứ”. Điều này có nghĩa là 208 giáo xứ hiện tại sẽ được gộp thành 48 cộng đoàn, nhưng không có nghĩa là đóng cửa 160 nhà thờ.

Linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng có trách nhiệm

Các nhà thờ vẫn mở cửa nhưng không còn quan niệm truyền thống về cha sở phải là người duy nhất chịu trách nhiệm về đời sống giáo hội; trái lại, linh mục quản nhiệm sẽ là điều hợp viên của một nhóm gồm giáo dân và tu sĩ, cùng với ngài phụ trách trung bình từ ba đến sáu nhà thờ trong một khu vực hoặc địa phương nào đó.

Tổng giáo phận Barcelona giải thích trong trường hợp phải đóng cửa một số nơi thờ phượng, thì sẽ không quá mười địa điểm. Tổng giáo phận nhìn nhận rằng “ngày nay thật khó cho mọi giáo xứ có thể duy trì mọi hoạt động.”

Tình trạng tục hóa và thiếu ơn gọi đang buộc Giáo hội phải thay đổi để làm mới lại sự hiện diện của mình trên khắp Tây Ban Nha. Một mặt, là sự đồng trách nhiệm lớn hơn của các Kitô hữu cả trong công tác quản lý và các hoạt động mục vụ, mặt khác, gộp lại các văn phòng thư ký và kinh tế để tối ưu hóa các nguồn lực. Nói về hoạt động cải cách đang thực hiện, tổng giáo phận Barcelona cho biết: “Nó cũng nhằm củng cố công việc chung và tính đồng nghị của các linh mục, giáo dân, tu sĩ và phó tế.”

Việc tái cấu trúc này tương tự quá trình đã được thực hiện ở vùng nông thôn, thông qua các đơn vị mục vụ. Các nhà thờ của các thị trấn Zamora hay Teruel không bị đóng cửa, nhưng các Thánh lễ được tập trung và giáo dân được huấn luyện để chia sẻ việc dạy giáo lý và cử hành Lời Chúa ngày Chúa nhật với các linh mục. (Vida Nueva Digital 18/05/2021)

Nguồn: W.Vatican News

HL.MĐ