Giờ Thánh: Nhìn lên Đấng bị đâm thâu

NHÌN LÊN ĐẤNG BỊ ĐÂM THÂU

I.HƯỚNG Ý
  1. Xin ơn Chúa Thánh Thần: TN2   111
  2. Tôn thờ
♦ Thập  giá đau thương, Thánh Thể nhiệm mầu. Đó là những biểu chứng của tình yêu hy hiến mà Đức Kitô đã dùng máu đào viết lên trang sử cứu độ, một trang sử đậm nét yêu thương.

♦ Trên Thập giá, cạnh sườn Chúa đã bị đâm thâu và từ con tim thanh khiết đã vọt ra những giọt máu đào có sức tẩy sạch ô nhơ trần đời.

♦ Nơi Nhà Tạm, Thánh Thể Chúa ẩn dấu khiêm cung dưới hình tấm bánh đơn hèn, để trở nên lương thực bổ dưỡng tâm hồn thế nhân.

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con chiêm ngưỡng , thờ lạy trái tim Chúa đang hiện diện trong Nhà Tạm, xin trái tim Chúa là nguồn mạch tình yêu biến đổi và làm chủ con tim chúng con. Trong Giờ Thánh này chúng con sẽ nói với Chúa qua tâm niệm, suy niệm và khẩu niệm. Xin cho chúng con luôn yêu mến Thánh Thể và Thánh Tâm Chúa, để kín múc tình yêu và học hỏi cách yêu thương trao ban như Chúa.

II. SUY NIỆM
  1. Đọc Tin mừng: Ga 19, 31-37
  2.Suy niệm
                      ”  Họ nhìn lên Đấng mà họ đã bị đâm thâu”
    Lạy Chúa, đoạn Tin mừng vừa nghe đã cho chúng con một cảm xúc dâng trào: tội lỗi, hối hận, đau xót, thương cảm. Tội lỗi chúng con đã làm cho Chúa đau xót, Chúa càng xót xa thì lại càng yêu thương chúng con hơn. Tình yêu đã khiến Chúa chấp nhận một kiếp người quá bi thảm, hoàn toàn từ bỏ, hy sinh, vâng phục Chúa Cha. Chúa ghét tội nhưng Chúa lại thương tội nhân chúng con. Chúa chết để cứu nhân loại tội lỗi chúng con. Máu Chúa đổ ra đem lại ơn tha thứ và hòa giải cho chúng con. Lửa từ trái tim yêu thương của Chúa đốt nóng trái tim nhân loại chúng con đang lạnh giá: ”  Ta đem lửa từ trời xuống và khát mong lửa ấy được cháy lên”.  Lửa này giúp chúng con sống hiệp nhất và yêu thương nhau hơn. Lửa này đã khiến Chúa cam chịu để người lính lấy lưỡi đòng đâm thâu cạnh nương long, hầu từ đây sự bí ấn trong trái tim Chúa được tỏ hiện.

Từ lưỡi đòng đâm thâu, máu và nước chảy ra để cho nhân loại một kho tàng vô giá, là nguồi suối ân sủng các Bí tích, nguồn suối dẫn đưa con người vào cuộc sống mới, đời sống trở nên con cái Chúa.

♦ Lạy Chúa, với cái nhìn đơn hèn thì chúng con không thể nào nhận ra Chúa hiện diện trong Nhà Tạm, nhưng với cái nhìn đức tin thì chúng con thấy, nới đó trái tim tình tuyền của Chúa đang hiện diện, một trái tim có những lý lẽ mà lý trí chúng con không thể suy hiểu được. Trái tim của Chúa lớn hơn tất cả những gì chúng con suy  nghĩ, tình yêu của Chúa đã khiến cho nhân loại chúng con phải lặng câm. Giờ đây với trái tim ấy đang hiện diện nơi Nhà Tạm mà chúng con đang chiêm ngắm và thờ lạy. Một trái tim luôn nhạy cảm và thổn thức trước những vui buồn và đau khổ của chúng con, trái tim nên giống chúng con mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa luôn sống với trái tim tràn đầy yêu thương, lòng mến với mọi người, kể cả người chống đối Chúa, ghét Chúa.

♦ Nhìn lại bản thân, chúng con đều có trái tim được sinh ra từ trái tim Chúa, từ cạnh sườn đâm thâu của Chúa, nhưng trái tim chúng con có những lúc chưa giống Chúa, chưa yêu thương hết mình, chưa đập một nhịp đập với trái tim Chúa. Chúng con cũng có những nhạy cảm, những thổn thức trước đau khổ của người khác, nhưng chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó… Xin Chúa thứ tha vì những yếu đuối của chúng con, xin biến đổi trái tim con nên giống trái tim Chúa.

3. Hát Máu trái tim   TN2: 70(1,2)

III. KẾT THÚC

Lạy trái tim Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã dùng máu và nước nơi trái tim Chúa để gột rửa chúng con. Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng con, xin thương xót chúng con. Lạy trái Tim Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng đâm thâu, xin thương xót chúng con.

 10.10.2021
  Ngân Hạ