Thơ: Tấm lòng vàng – Vân Hiền

ĐẠI nạn tới bao trùm toàn thế giới
DỊCH hoành hành đi khắp chốn muôn nơi
QUA thời gian trôi mãi chẳng khi rời
ĐI không nghỉ bao giờ mới dừng lại
TÌNH thương mến sẻ chia hoài không hết
NGƯỜI ở đời giang rộng cả đôi tay
CÒN cho đi bác ái vẫn đong đầy
MÃI ghi khắc trong tim tình nồng ấm
XIN cảm phục những tấm lòng quảng đại
CHÚA nhân từ thương trả lại ngàn ơn
CHÚC lành cho gia đạo hạnh phúc hơn
PHÚC đức được hưởng hoài trong cuộc sống
CHO người đói có cơm ăn no đủ
QUÝ nhất là yên giấc ngủ thật ngon
ÂN nghĩa kia cao vượt tựa núi non
NHÂN ái đó suốt đời còn ghi nhớ
ĐẠI DỊCH QUA TÌNH NGƯỜI CÒN Ở LẠI
CHÚA CHÚC LÀNH CHO TẤT CẢ ÂN NHÂN
Luôn thuận lợi trong công việc làm ăn
Gặp may mắn trên đường đời vạn dặm
Nhiều hình ảnh thật thân thương cảm động
Tấm lòng vàng còn mở rộng mênh mông
Để trao ban và chia sẻ thật lòng
Bằng tất cả vì cộng đồng nhân loại.

 10.10.2021
Vân Hiền