Giờ trong ngày và những điều nhắc nhở

GIỜ TRONG NGÀY
VÀ NHỮNG ĐIỀU NHẮC NHỞ

Một ngày có 24 giờ. Mỗi khi nhìn giờ trên đồng hồ, chúng ta sẽ biết thời gian trôi qua mà sắp xếp công việc. Tuy nhiên, giờ cũng nhắc ta rất nhiều điều đáng ngẫm.

1. GIỜ NHẮC TA VỀ THIÊN CHÚA. Chúa là số 1. Chúa là chủ lịch sử nhân loại, là Khởi nguyên, là cùng đích. Chúng ta không để bất cứ điều gì lấn át Chúa. Kính mến Chúa phải đặt lên trên hàng đầu. Vì có Chúa là có tất cả. Mất Chúa là mất hết. Chúng ta chỉ ở thế gian trong mấy chục năm. Còn chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. 1 giờ nhắc ta chỉ có 1 Chúa, 1 Đức tin và 1 Phép Rửa. Tất cả chúng ta có chung 1 Cha trên trời, còn tất cả là anh chị em của nhau. Chúng ta được nhắc nhở nên 1, nên hiệp nhất với nhau trong 1 đoàn chiên theo 1 Chúa chiên.

2 GIỜ NHẮC TA VỀ NGÔI HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI. Ngôi Hai là Đức Giê-su. Ngài đã đến trần gian làm người, để con người được làm con Chúa. Ngài đã đến để cứu chuộc tội lỗi chúng ta. 2 giờ cũng nhắc ta Chúa Giêsu có 2 bản tính: Nhân tính và Thiên tính. 2 giờ cũng nhắc ta 2 điều cốt lõi của Đạo là Mến Chúa và yêu người.

3 GIỜ NHẮC TA VỀ NGÔI BA LÀ CHÚA THÁNH THẦN. Ngài luôn hoạt động và hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta thinh lặng nghe tiếng Ngài. 3 giờ cũng nhắc ta về Thiên Chúa Ba Ngôi tuy ba mà một, tuy một mà ba. 3 giờ còn nhắc ta về 3 thành phần của gia đình là ông bà, cha mẹ và con cháu, để nhắc ta hướng về gia đình mà yêu thương săn sóc lẫn nhau. 3 giờ còn nhắc ta về 3 Môn đệ thân tín của Chúa là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan được gần Chúa trong những sự kiện quan trọng.

4 GIỜ NHẮC TA VỀ TỨ ĐIỀU CHUNG THẨM, TỨ QUY LUẬT. 4 giờ nhắc ta 4 ĐIỀU là chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục. 4 giờ nhắc ta 4 điều là sinh, lão, bệnh, tử. 4 giờ nhắc ta một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu đông để chúng ta nỗ lực sống sung mãn với giây phút hiện tại. 4 giờ nhắc ta 4 cuốn Tin mừng của Chúa.

5 GIỜ NHẮC TA VỀ DỤ NGÔN 5 CÔ DẠI VÀ 5 CÔ KHÔN. 5 cô khôn luôn tích trữ dầu yêu thương để đón chờ ngày giờ Chúa gọi , còn 5 cô dại thì không. Chúng ta đang là 5 cô nào?

6 GIỜ NHẮC TA VỀ 6 ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH là: Dâng lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc, Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc, Xưng tội trong một năm ít là một lần, Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh, Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc, Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy. 6 GIỜ cũng nhắc ta Thiên Chúa làm việc trong 6 ngày, còn ngày thứ 7 Ngài nghỉ ngơi.

7 GIỜ NHẮC TA VỀ 7 ƠN ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN VÀ 7 PHÉP BÍ TÍCH. 7 giờ còn nhắc ta 7 mối tội đầu, 7 mối đức, 7 mối thương xác, 7 mối thương linh hồn, 7 lời của Chúa trên Thánh giá. 7 giờ còn nhắc ta về sự tha thứ. Tha thứ 70 lần 7. Nghĩa là luôn mãi tha thứ cho người khác, tha thứ không giới hạn.

8 GIỜ NHẮC TA VỀ 8 MỐI PHÚC THẬT. 8 mối phúc là 8 cửa ngõ dẫn đến bình an hạnh phúc lung linh đời này và phần thưởng vinh hiển vĩnh cửu đời sau.

9 GIỜ NHẮC TA VỀ 9 NGƯỜI VÔ ƠN TRONG KINH THÁNH. Chúa chữa khỏi 10 người bị phong, mà chỉ có 1 người ngoại quay lại cám ơn, còn 9 người có Đạo thì không. Chúa chữa cho 10 người được khỏi, nhưng chỉ có 1 người duy nhất, mà người đó lại là ngoại Đạo quay lại cám ơn Chúa. Chúa đã ban cho ta biết bao ơn lành, nhưng nhiều khi chúng ta đã quên không thèm cám ơn Ngài.

10 GIỜ NHẮC TA VỀ 10 ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA VÀ CHUỖI MÂN CÔI 10 KINH CỦA MẸ. 10 giờ còn nhắc dụ ngôn 100 con chiên. Chúa bỏ 99 con không lạc để đi tìm con chiên lạc. Hay dụ ngôn 10 đồng bạc của bà goá. Bà bỏ lại 9 đồng để đi tìm 1 đồng bị lạc.

11 GIỜ NHẮC TA VỀ 11 TÔNG ĐỒ CÒN LẠI CỦA CHÚA VÌ GIUĐA ĐÃ PHẢN BỘI.

12 GIỜ NHẮC TA VỀ 12 TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA, 12 CHI TỘC ITSRAEL. 12 giờ cũng nhắc ta về 12 giờ cuối đời của Chúa. 12 giờ cũng nhắc ta về Đức Maria đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, và 12 nhân đức của Đức Mẹ.
Anh em hãy sám hối, vì thời giờ đã mãn và Nước Trời đã đến gần.
Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào.
Người ta có thể biết rất nhiều giờ, nhưng giờ Chúa gọi thì không ai có thể biết.
Chúng ta luôn chuẩn bị cho giờ “G” của cuộc đời mình.

Một ngày có 24 giờ. Mỗi khi nhìn giờ trên đồng hồ, chúng ta sẽ biết thời gian trôi qua mà sắp xếp công việc. Tuy nhiên, giờ cũng nhắc ta rất nhiều điều đáng ngẫm.

Giuse Kích
Kim Sang sưu tầm