Gương sáng (Tĩnh tâm hạt Bạc Liêu)

Sáng ngày 8.5.2021. Quý chị em hạt Bạc Liêu quy tụ về nhà thờ Ninh Sơn để tĩnh tâm tháng.

8g15 chị em cùng nhau chia sẻ bữa ăn sáng tại cộng đoàn Ninh Sơn.

8g30 chị em chào đón chị Tổng Phụ Trách, chị Giám Sư học viện và chi thư ký.

Hôm nay cha Linh Giám vắng nên chị em tĩnh tâm dưới sự điều hành của chị Tổng Phụ Trách.

9g00 chị Tổng Phụ Trách cùng với chi em chầu Thánh Thể.

Tiếp sau giờ Chầu Thánh Thể chị em dọn mình chết lành.

Sau khi giải lao 15 phút, chị Tổng Phụ Trách huấn đức cho chị em, trong buổi huấn đức chi mời gọi chi M. Gonzaga chia sẻ cảm nghiệm về tuần sa mạc phụ trội tại Bảo Lộc sau 50 năm khấn dòng.

Tiếp sau đó, chị Tổng Phụ Trách huấn đức cho chị em về đề tài: Làm gương sáng trong việc tự đào tạo để loan báo Tin Mừng.  Trong đó, chị mời gọi chị em hãy làm gương sáng cho nhau trong cộng đoàn, làm gương sáng cho giáo dân qua những việc đạo đức như: đi lễ đúng giờ, tham dự thánh lễ cách tích cực, dạy giáo lý có soạn giáo án chuẩn bị đầy đủ.vv..Rồi qua đời sống nhân bản thể hiện qua cách ăn nói khiêm tốn, cách đi đứng, cách ăn mặc..v.v biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và chấp nhận giới hạn của mình để phấn đấu mỗi ngày. Tiếp theo, chị Tổng Phụ Trách nói về quyền bính phục vụ cho các chi phụ trách cộng đoàn.

Kế đến. Ba chị: M. Hoàng Thị Phú, M Joseph Đỗ Thị Mến, M. Đào Vân Bùi Kim Liên từ giã hạt Bạc Liêu để đến nhiệm sở mới, quý chị rất vui vẻ và hài lòng với sự xắp xếp thuyên chuyển của Hội Dòng.

Kết thúc giờ huấn đức, chị Tổng Phụ Trách cùng với chị em dùng cơm trưa tại cộng đoàn.

Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có nửa ngày để nhìn lại đời sống của mình, ước mong với sự nhìn lại đó, sống chậm lại đó, chúng con sẽ chấn chỉnh lại đời sống của mình, để nơi đâu chúng con đến phục vụ, chúng con cũng sẽ là tấm gương sáng cho những người mà chúng con phục vụ theo gương Thầy chí Thánh là Đức Giêsu.

                                                                                                                                                   Tường Vy