Thơ – Bàn tay Chúa

BÀN TAY CHÚA

Vệ đường đau thương tôi quỵ ngã
Tấm thân tan nát bởi tà ma
Đam mê dục vọng chiều cho hả
Giờ ngã bên đường phận xót xa.

Bỗng dưng tay Chúa nâng tôi dậy
Vòng tay nhân ái ấm áp thay
Dầu thánh hồng ân Ngài tuôn chảy
Cứu hồn tôi khỏi chốn đọa đày.

Tôi nguyện từ nay sống thẳng ngay
Trong tình yêu Chúa thật vui say
An bình trong Chúa tôi nhận thấy
Cõi phúc thiên đường sướng lắm thay.

M. ĐY Hoàng Ảnh