Hãy Đến Cùng Tôi Bạn Nhé!

Mục Tử Nhân Lành

    Cuộc sống xung quanh  chúng ta đầy dẫy những bon chen tính toán, hưởng thụ. Những quay cuồng vật lộn, những lo toan cơm áo gạo tiền dễ làm cho con người lạc đường mất  định hướng. Có những lúc giật mình nhìn lại, ngỡ ngàng không biết mình sống cho ai, để làm gì và sẽ đi về đâu. Giữa những lo toan của cuộc sống đời thường, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: hãy tìm định hướng cho cuộc đời mình. Hãy chọn lựa và đi theo Chúa vì Ngài là Mục tử của đời ta. Hình ảnh người mục tử chăm sóc đàn chiên giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, thêm an tâm tin tưởng và phó thác nơi Ngài, vì Ngài là nơi để mỗi người chúng ta nương ẩn, là người Cha nhân hậu và là Đấng giàu lòng xót thương. 

      Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành, Ngài biết rõ từng con chiên, gọi tên từng con và âu yếm chăm sóc nó. Con chiên ấy là mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,27-28). Có vị mục tử nào yêu đoàn chiên đến nỗi trao ban tất cả và làm mọi cách để bảo vệ đoàn chiên của mình? Đến cả mạng sống mình, Ngài cũng chẳng hối tiếc. Ngài không giữ lại cho riêng mình điều gì. Ngài dùng chính tình yêu thập giá để yêu thương chăm sóc bao bọc từng con chiên. Tình yêu đó đem lại cho từng con chiên sự sống đời đời. Để được sự sống của Chúa Phục Sinh, con chiên phải làm gì?.

    Mỗi người chúng ta cần nhận biết rằng, chúng ta thật hạnh phúc khi thuộc về đoàn chiên của Chúa. Chúng ta được Chúa mời gọi mỗi ngày luôn lắng nghe Lời Chúa, nhận ra Ngài là vị mục tử nhân lành. Ngài biết rõ mỗi người chúng ta cần gì và sẵn sàng trao ban mọi sự. Có lúc nào chúng ta nghe tiếng Ngài và đi theo Ngài trong sự thật không? Ngài biết chúng ta và yêu chúng ta, chúng ta có thật sự biết và yêu Ngài không? Chúng ta có đang thuộc về đoàn chiên của Ngài không? Ngài hằng tìm kiếm, hy vọng và chờ đợi các con chiên lạc trở về. Ngài là vị mục tử đích thực, đầy bao dung với đoàn chiên của mình. Đứng trước tình yêu của Ngài, mỗi người chúng ta hãy mau mắn đáp trả bằng cách lắng nghe Lời Chúa, đón nhận tình yêu Ngài qua việc siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày và bước theo Ngài là dấn thân phục vụ mọi người xung quanh. Để tình yêu của Ngài nơi chúng ta được lan tỏa không ngừng.

     Lạy Chúa, Chúa là vị mục tử nhân lành, xin cho mỗi người chúng con luôn thuộc về đoàn chiên của Chúa, biết từ bỏ những gì không thích hợp với con chiên của Chúa. Nhờ đó, chúng con được trở nên những con chiên ngoan hiền, luôn được Chúa yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ chúng con mỗi ngày, để chúng con được trở nên hoàn thiện hơn, và mới xứng đáng được hưởng sự sống đời đời. Amen

M. NQ Ái Hua