Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế giữa lòng đời (2)

Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế giữa lòng đời

1. MTG/TT có sứ mạng “thôi thúc các tín hữu khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa” (x. Ltt II, 1; Bts III, 4), để chứng tỏ lòng biết ơn Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh (x. Bts III, 1), và đáp lại tình yêu lớn lao Thiên Chúa Cha dành cho thế giới (x. Ga 3, 16).

2. MTG/TT thường xuyên đặt mình dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để được biến đổi thành men, có khả năng làm dậy đấu bột là môi trường sống và làm việc của mình. Chất men ấy phải mang vị nồng của lòng yêu mến Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh , và sức mạnh của ý chí, sẵn sàng chịu đau khổ, hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa (x. Bts II), và cứu rỗi anh chị em đồng loại.

Điều 5: THÁNH HÓA BẢN THÂN

1. MTG/TT thi hành việc thánh hóa bản thân bằng con đường đặc biệt do Đấng Sáng Lập đề xướng (Ltt IV; Bts V).

 • Noi theo con đường hẹp Phúc Âm (x. Mt 7, 13-14).
 • Chuyên cần lãnh nhận các Bí Tích và tích cực sống Phụng Vụ của Giáo Hội.
 • Tập trung lòng trí vào đối tượng duy nhất là Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Hằng ngày, dành một ít thời giờ suy niệm về Người. Hằng năm, long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Gía Chúa Kitô, ngày 14/9.
 • Tự nguyện thực hành những việc hy sinh, hãm mình hằng ngày, đặc biệt trong Tuần Thánh, để hiệp thông với mầu nhiệm Thập Gía cứu độ của Đức Kitô.
 • Sống tinh thần hòa bình, hòa giải, nhất là thi hành giới luật yêu thương kẻ thù cách quảng đại (x. Lc 6, 27-35).

2. Bằng những cách đó, các Hội viên sống linh đạo MTG và trở thành người thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Chân Lý (x. Ga 4, 23).

Điều 6: THÁNH HÓA GIA ĐÌNH

Đời sống gia đình vừa là phương thế thiết thực để người MTG/TT thánh hóa bản thân, vừa là môi trường đầu tiên để làm tông đồ.

 • MTG/TT cố gắng xây dựng gia đình mình thành một Giáo Hội thu nhỏ, bằng cách thi hành đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện, đời sống bác ái và đời sống chứng tá, theo gương gia đình Nadaret và Giáo Hội tiên khởi (x. Cv 2, 42; 4, 32-33).
 • MTG/TT tuân giữ chu đáo luật Thiên Chúa và luật Giáo Hội về đời sống gia đình, đặc biệt trung thành với Giao Ước Hôn Nhân, quảng đại đón nhận, truyền đạt và bảo vệ sự sống với tinh thần trách nhiệm.
 • MTG/TT vui tươi chấp nhận Thánh Gía đời sống gia đình với tinh thần nhẫn nại, hoán cải và đền tội.
 • MTG/TT cố gắng giáo dục nhân bản, đức tin, văn hóa cho con cái, hướng dẫn chúng khám phá và sống ơn gọi bản thân.

Điều 7: THÁNH HÓA THẾ GIỚI

 • Việc khám phá bản thân và gia đình phải góp phần thánh hóa thế giới từ bên trong (x. GH 31, 2), và thánh hiến thế giới cho Thiên Chúa (x. GH 34, 2) bằng cách làm cho tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào các thực tại xã hội, như môi trường làm việc, đời sống kinh tế, văn hóa…, bắt đầu từ thôn xóm hoặc khu phố của mình (x. Ltt II, 2; Bts III, 5).
 • MTG/TT đặc biệt quan tâm xây dựng công lý, hòa bình, hòa giải và bảo vệ môi sinh theo tinh thần châm ngôn “NHỜ THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG”, nghĩa là qua hy sinh, đau khổ, để đạt tới niềm vui, hạnh phúc và sự tăng trưởng cho mọi người, trong đó có chính mình.

(Còn tiếp)

Nguồn:W.HDMTG Gò Vấp

HL.MĐ