Hiệp Thông nhờ Bác Ái – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (68)
Chủ đề: HIỆP THÔNG NHỜ BÁC ÁI

Chúa mời gọi sống hiệp hành
Hiệp thông chia sẻ rách lành đùm nhau
Tình người trước cũng như sau
Lỗi lầm nhỏ mọn nhớ mau làm hòa

Mở lòng quảng đại thứ tha
Cho mọi người biết bao la tình người
Gặp nhau trao tặng nụ cười
Cho đi một, nhận được mười điều hay

Chút quà chia sẻ tận tay
Từ phần thực phẩm hằng ngày Chúa cho
Khỏi cần đong đếm cân đo
Miễn sao người nhận đủ no được rồi

Việc làm nhỏ bé thế thôi
Chúa ban ơn phước thêm dồi dào đây
Trong tình thương mến tràn đầy
Loan tin mừng Chúa giơ tay gọi mời

Chỉ cần thăm hỏi đôi lời
Bằng tình bác ái đến nơi xa gần
Hiệp thông phục vụ ân cần
Mọi người biết Chúa chọn phần tin yêu

Tấm lòng mở rộng bao nhiêu
Ơn Chúa tuôn đổ thật nhiều đầy dư
Hiệp thông bác ái chứng từ
Mọi người vui sống đẹp như thiên đàng.

24/3/2023
  Vân Hiền