Dừng chân bên Mẹ Núi Cúi – Vân Hiền

DỪNG CHÂN BÊN MẸ NÚI CÚI

Đức Mẹ Núi Cúi đây rồi
Chị em hiện diện đến ngồi tại đây
Ngắm nhìn phong cảnh nơi này
Đẹp hơn tưởng tượng những ngày vừa qua
Trong hình chỉ thấy từ xa
Còn đây cảnh thật đúng là kỳ công
Nụ cười tươi nở hiệp thông
Nguyện cầu Đức Mẹ cho Dòng bình an
Niềm vui hạnh phúc đầy tràn
Chúa ban ơn phước muôn ngàn thánh ân
Ước mơ chỉ được một lần
Đến đây gặp Mẹ dừng chân thỏa lòng
Qúy chị đại diện Hội Dòng
Xin gì cũng được như lòng khát khao
Chúa ban sức khỏe dồi dào
Được như ước nguyện ngày nào cũng vui
Đức Mẹ Núi Cúi đây rồi.

23/3/2023 
Vân Hiền