Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Á châu

ĐHY Charles Maung Bo, tổng giám mục của Yangon, Myanmar

ĐHY Charles Maung Bo, tổng giám mục của Yangon, Myanmar

Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Á châu

Ngày 29/6/2021, đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và tín hữu Á châu đã hiệp nhau cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho các dân tộc được hòa giải và cho thế giới được bình an, qua sự kiện “Kinh Mân Côi cho Á châu” do Đức Hồng y Charles Bo chủ sự, được phát trực tiếp trên sóng của Radio Veritas.

Hồng Thủy – Vatican News

Chương trình “Kinh Mân Côi cho Á châu” được Radio Veritas phát sóng bằng 22 ngôn ngữ. Các linh mục đã hướng dẫn kinh Mân Côi bằng 6 ngôn ngữ: Anh, Bengali, Miến Điện, Quan Thoại, Tamil và tiếng Việt.

Đức Hồng y Charles Bo, tổng giám mục của Yangon, Myanmar và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục Á châu, khẳng định: “Chúng ta cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho chấm dứt bạo lực và chiến tranh, nghèo khổ và đói kém. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trên miền đất của chúng ta, dù họ theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào. Trong những thời điểm khó khăn này, mọi người phải tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong trái tim của chúng ta, nơi các nhà lãnh đạo của chúng ta, trên miền đất của chúng ta”.

Đức Hồng y nói thêm: “Chúng ta tin chắc rằng khi chúng ta sốt sắng và tin tưởng cầu nguyện xin ơn hòa bình, chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an của Người, một nền hòa bình vượt trên sự hiểu biết của con người, một nền hòa bình sẽ trường tồn”.

Trong lời kêu gọi cầu nguyện, Đức Hồng y nói: “Vào ngày lễ trọng hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, hai trụ cột của Giáo hội, chúng ta hãy mang mọi nhu cầu của mình vào lời cầu nguyện, kể cả việc chấm dứt đại dịch, chấm dứt bạo lực và chiến tranh, nghèo khổ và đói kém”. Ngài nói thêm: “Trong lời cầu nguyện, chúng ta hãy dâng tất cả người dân trên lục địa rộng lớn này, tất cả các quốc gia và chính phủ, tất cả những người giúp đỡ người bệnh, tất cả những người chăm sóc người nghèo và người bị gạt ra bên lề”. (Fides 03/07/2021)

Nguồn: W.Vatican News