Lời Nguyện Tín Hữu (Lễ Truyền Tin 25.3)

Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ tế: Anh Chị Em thân mến, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai sứ thần báo tin cho Đức Maria. Nhờ sự vâng phục của Ngôi hai Thiên Chúa và Mẹ Maria, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin :

   1.  “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh/ luôn biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để các ngài luôn là những vị Mục tử nhân hiền mang Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.

   2. “Mừng vui lên hỡi đấng Đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”.Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn vui mừng hoan hỷ sống chứng tá Tin Mừng vì có Chúa luôn ngự ở trong lòng.

  3. “Chúa là Đấng thương xót kẻ nghèo hèn, và ban của đầy dư cho người đói khổ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang gặp đau khổ trong tâm hồn và thể xác/ cảm nhận được Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an và trợ giúp ngang qua sự quảng đại của mọi người.

  4. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, và tích cực cộng tác với ơn Chúa qua những cố gắng của bản thân, để mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã muốn Ngôi Lời nhập thể làm người và ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón rước Con Chúa như Mẹ Maria, để cuộc đời chúng con tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

M. Quỳnh Hua ( sưu tầm)