Thơ: MẸ về với con – Vân Hiền

MẸ VỀ VỚI CON

Trong tâm tình yêu mến MẸ MARIA, chúng con đến trước Nhan MẸ, tôn vinh và ca khen MẸ, cùng với bao nhiêu ước nguyện chân thành, tâm tư. Chúng con nguyện xin dâng lên MẸ thế giới này, đất nước này với bao nhiêu biến cố khó khăn. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương.

(Kỷ niệm ngày 13.10.2021   Hội Dòng Rước Kiệu MẸ MARIA Mân Côi)

Chị em rước MẸ mến yêu
Cộng đoàn Nhà Mẹ dâng nhiều ước mơ
Hiệp chung ý nguyện từng giờ
Cuộc đời có MẸ hưởng nhờ ơn thiêng.

Rước MẸ lòng rất hân hoan
MẸ thương về tới cộng đoàn Khấn sinh
Chị em dâng trọn tâm tình
Tin yêu phó thác lời kinh nguyện cầu.

Nhà Hưu rước MẸ đến nhà
Dâng MẸ tuổi bóng xế tà cao niên
Cậy nhờ tình MẸ vô biên
Ban ơn giúp sức trung kiên vững lòng.

Cầu xin MẸ ở với con
Cộng đoàn Tập Viện sắt son một lòng
Dâng lên MẸ đóa hoa hồng
Như lời kinh nguyện thắm nồng tin yêu.

Chị em đón MẸ về nhà
Cộng đoàn Học Viện chan hòa tình thương
Dâng Mẹ ước nguyện đời thường
Chuyên cần phục vụ trên đường hiến dâng.

Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho MẸ, lòng cậy trông con thầm mong ước đến bên MẸ yêu, dù trần gian muôn vàn gian khó có MẸ chở che, thì con vui sống đời nhân chứng, vững tâm trên đường. Xin MẸ cầu cùng Chúa ban bình an cho chúng con. Amen

 

13.10.2021
Vân Hiền