Một đời theo Chúa – Vân Hiền

MỘT ĐỜI THEO CHÚA

Phong ba sóng gió phủ đầy
Con đi theo Chúa suốt ngày hôm nay
Gian nan vất vả đắng cay
Chúa cho tất cả con đây vui lòng

Chọn điều tốt nhất là xong
Con vui đón nhận ước mong Chúa cười
Chúa bên con chẳng khi rời
Để làm việc thiện suốt đời hăng say

Khởi đầu có Chúa cầm tay
Dẫn con từng bước mỗi ngày vững tâm
Cùng con những lúc thăng trầm
Vui buồn sướng khổ âm thầm ngại chi

Đời con có Chúa lo gì
Dù cho bão táp kiên trì không nao
Trần gian đau khổ là bao
Sánh sao được với đỉnh cao nước trời

Trung thành theo Chúa trọn đời
Đáp lại tiếng Chúa gọi mời con đi
Từng ngày con quyết thực thi
Chu toàn thiên ý đến khi về trời.

16/3/2022
Vân Hiền